Skip to the content

Regeringen lægger op til hurtigere grøn omstilling.

typisk type hus fra 1975-2000

Det er kedelige omstændigheder, som presser priser og leverancer af gas, men både politisk og bæredygtigt, giver udmeldingen mening. Danmark skal være helt uafhængig af naturgas senest i 2030.

Derfor skal der sættes turbo på udrulningen af fjernvarme. Alle danske husejere, der i dag har et gas- eller oliefyr, skal senest til nytår have besked om, hvorvidt de kan blive koblet på fjernvarmen eller alternativt skal have en varmepumpe. For planen er, at alle olie- og gasfyr skal væk og erstattes med fjernvarme, sekundært med varmepumper.

Dette er rigtig fint i tråd med den danske plan om fjernvarme baseret på bæredygtig biomasse og Co2 neutral forbrænding, certificeret i henhold til internationale bæredygtighedskriterier.

At regeringen nu lægger en presbold på grøn omstilling, er naturligvis godt for miljøet, men set ud fra de nuværende energipriser – og på den lange bane, er det også rigtig godt for den private boligejers pengepung.

Vi har lavet et lille regnestykke med afsæt i et typisk dansk hus, beliggende i Svendborg fra 90’erne (byggeperiode 1975 – 2000) på 130 m2. Kendetegnende for denne hustype er at:

Huse fra denne periode er traditionelt bygget af gode materialer og med velkendte teknikker.
Indervægge og skillevægge er normalt opført i letbeton og facaderne typisk opført i mursten samt i nogen tilfælde med sektioner af træ. Døre og vinduespartier er efter 80’ernes fokus på små glaspartier igen begyndt lukke lyset ind. Generelt gælder det, at jo senere i perioden huset er opført, jo mere isolering er der i vægge, lofter og gulve. Loftet kan efterfølgende være blevet efterisoleret, eller der kan være foretaget andre energimæssige forbedringer.

 

Og så til det nørdede 😉

Beregninger foretaget med afsæt i priser ultimo april 2022 og Energistyrelsens beregningskerne.

 

Opvarmning af typehuset ved normal brug.

Her skal et gasfyr bruge 15.785 kWt

Konvertering fra Gasfyr til Fjernvarme:

Levetid fjernvarmefyr: 30 år.
Forbrug: 15.990 kWt

Etableringspris: Kr. 50.000 inkl. stikafgift

Besparelse pr. år: Kr. 9.947,-

Besparelse Co2 pr. år: 2,26 ton

Investeringen er tjent hjem på 5 år.

I alt over 30 år vil konverteringen væk fra gas og til fjernvarme give en samlet energibesparelse på kr. 298.410,- (kr. 248.410,- inkl. investering) og 68 ton Co2.

 

Konvertering fra Gasfyr til varmepumpe

Levetid varmepumpe: 15 år

Forbrug 5.023 kWt

Etableringspris: 2 x 100.000 = kr. 200.000,-

Besparelse pr. år: Kr. 10.139,-

Besparelse Co2 pr. år: 2,32 ton

Investeringen er tjent hjem på 20 år.

I alt over 30 år vil konverteringen væk fra gas og til varmepumpe give en samlet besparelse på kr. 304.170,- (kr. 104.170,- inkl. investering) og 70 ton Co2.

Allerede ved de nuværende priser er konvertering væk fra gas i sig selv en rigtig god idé for både klima og pengepung. Ud over udskiftning af varmekilde, er der selvfølgelig også andre muligheder, nemlig energieffektivisering af huset. For selvom det ikke er lige så sexet som et nyt fyr, kan man jo også vælge at spare på energien – ved bedre isolerede og opvarmede boliger.

Har du brug for energiråd – eller bare et professionelt indspark omkring din bolig, så ring gerne til Energihuset Danmark på tlf. 8230 3222.