Skip to the content

Energihuset Danmark hjælper unge med at blive integreret på arbejdsmarkedet

Gennem tæt samarbejde med kommunale job- og erhvervscentre har vi udviklet tre modeller for aktivering og forberedelse af de unge til arbejdsmarkedet. Projektet omfatter erhvervsdage, branche introforløb og praktik i tæt samarbejde med kommunernes virksomhedskonsulenter.

Kontakt os

Og hør hvordan vi hjælper unge mennesker ind på arbejdsmarkedet

  Jeg vil gerne kontaktes telefonisk
  Jeg vil gerne kontaktes på e-mail

 

Erhvervsdag
Det første af de tre forløb dækker over en enkelt erhvervsdag, hvor en gruppe unge besøger os, og vi sammen bruger et par timer på at fortælle om vores branche, og hvordan vi ansætter og udvikler vores ansatte. Målet med erhvervsdagen er at vise, hvordan flere områder hænger sammen i en virksomhed og samtidig trække paralleller til hvordan firmaer udvælger deres kommende medarbejdere.

Brancheintro
Vores brancheintro dækker over et forløb, hvor en ung person følger os i en uge. Vi tager ham/hende gennem de opgaver, som vi dagligt løser ved at dykke ned i – og gennemgå de forskellige funktioner, vi varetager som organisation. Herunder regnskab, salg og markedsføring, udvikling, administration og teknik. Når ugen er gået, vil den unge have fået et indblik i, hvordan de forskellige funktioner bidrager til at løse en opgave og forhåbentlig også en idé om, hvorvidt de kan se sig selv i en eller anden fremtidig afskygning af et bestemt område.

Praktikforløb
Tredje model er et 13 ugers indkørende praktikforløb. Her bliver den unge en del af virksomheden, og tiden bruges på at løse småopgaver sammen med de ansatte. Måske har den unge en brugbar uddannelse, særlige interesser inden for et område i organisationen, eller bare mod og lyst til at se og opleve en ny vinkel på arbejdsmarkedet, som nogle gange godt kan være meget langt væk fra det sted, hvor den unge befinder sig i livet.

Forløbet
Forløbet aftales og tilpasses med den enkelte. Nogen kommer et par gange om ugen, nogen kommer fuld tid, og hvis den unge under forløbet får mod på mere, og vi sammen har fundet områder og opgaver, der passer, så vil et naturligt næste skridt være en eller anden form for ansættelse – måske med løntilskud, så ikke den unges stresstærskel og forventninger til sig selv knalder fuldstændig ud den dag praktikken ender.

Erfaringer
Forudsætningen for praktikken er, at vi selv har ansatte, der kan matche de unges interesser og uddannelse, og vi har i dag haft flere fulde forløb med mennesker, som af en eller anden årsag var gået i stå.

To havde et målrettet ønske om at arbejde i energibranchen. De startede i 13 ugers praktik, hvor vi bl.a. arbejdede med at stadfæste deres viden i forhold til praktik og ”den virkelige verden”, som godt kan virke stor efter endte studier.

Praktikopholdene blev fulgt op af ansættelse med løntilskud, hvor praktikanterne blev erhvervstestet under kontrollerede forhold.

Den ene er i dag ansat som energirådgiver på fuld tid.

To andre forløb var med en programmør og en webdesigner, hvor programmøren efter endt praktik selv fandt ansættelse – bl.a. på basis af nogle af de ting, som han havde arbejdet med i huset.

Vi har også praktikforløb, hvor personlige forhold har gjort, at man lige havde brug for et pusterum og et reboot af uddannelse eller karriere. Én er kommet en times tid, mens en anden kommer tre dage fast om ugen, hvor hun deltager i det daglige liv og færden på kontoret.

Alt sammen i tæt samarbejde med kommunale job- og virksomhedscentre.