Skip to the content

Vi gør det nemt for dig at sælge din andelsbolig

Få en 3-i-én andelspakke med vurderingsrapport, VVS- og El-rapport fra kr. 7.995,-

Salgsprisen på din andelsbolig består grundlæggende af tre tal:

  • Andelsværdien
  • PLUS de forbedringer, du har fået foretaget
  • MINUS de fejl- og mangler boligen har fået i den tid, du har ejet den.
For at fastsætte en salgspris på din andelsbolig, skal der udarbejdes en vurderingsrapport samt et El- og VVS-tjek på andelen.

 

Er du bestyrelsesmedlem i en andelsboligforening og ønsker I en samlet og individuel løsning, så kontakt os meget gerne på andel@energihuset-danmark.dk, så kontakter vi jer hurtigst muligt

Kontakt os

Skriv til os, og vi kontakter dig hurtigst muligt om din opgave.

  Jeg vil gerne kontaktes telefonisk
  Jeg vil gerne kontaktes på e-mail

Landets billigste andelsvurdering

Energihuset tilbyder at gøre de tre ting på samme tid og til en fast pris. Vores andelspakke gælder for alle ejere af lejligheder og rækkehuse i andelsboligforeninger.

Andelspakken indeholder

  • Vurderingsrapport
  • El-tjek 
  • VVS-tjek

Derudover garanterer vi

  • Landsdækkende service
  • Prisgaranti
  • Ingen dyre mellemled

 

Prisen for en vurderingsrapport er kun kr. 4.995,- og gælder for en enkelt andelsbolig i en andelsboligsforening.

Husk, at hvis andelsboligen er et rækkehus, skal det også energimærkes. Læs mere om energimærker her (link). Bestiller du andelspakke og Energimærke samlet er prisen: kr. 12.299,-

 

 

Andelsvurdering?
Spar tid og penge med vores andelspakke

Ved at vælge alle tre andelsrapporter i én pakkeløsning behøver du kun at henvende dig ét sted, så klarer Energihuset Danmark resten.

Med vores andelspakke skal du som sælger af en andel ikke finde tid og lave aftaler med en vurderingsmand, en elektriker og en VVS’er. Du skal heller ikke være hjemme tre gange, modtage tre separate rapporter og betale for tre gange kørsel og administration.

 

Sådan er forløbet

Før vi kommer modtager du et forbedringsskema, hvor du skal notere de forbedringer, du har foretaget mens du har haft andelsboligen. Du skal også finde de bilag frem, som du har fra håndværkere og materialekøb.

Ved gennemgangen starter du og rådgiveren med at gå forbedringsskemaet og tilhørende bilag igennem - hvorefter boligen gennemgås. Besøget tager ½-1 time.


Rapporterne leveres 3-4 dage efter besigtigelsen.

 

Hvem er Energihuset Danmark

Energihuset Danmark ApS er en landsdækkende, ISO 9001-certificeret virksomhed med speciale i energimærker, tilstandsrapporter og andelsvurderinger på ejendomme i ALLE størrelser

 

 

Andelsvurdering som krav i vedtægterne

Mange andelsforeninger er begyndt at stille krav til, at der ved salg skal udarbejdes en vurderingsrapport, et El-tjek og et VVS-tjek af andelsboligen.

Udover økonomi og logistik er der ofte en tidsmæssig udfordring, når tre rapporter skal udarbejdes af tre forskellige håndværkere. Hele forløbet kan godt gå hen og blive en lang og dyr proces for både sælger, køber og andre interesserede.  

 

Andelsvurdering - både ved selvsalg og intern venteliste

Der er en del andelshavere, der undlader at få foretaget en vurdering af deres andelsbolig. Det kan være en stor risiko at tage. Har foreningen en intern venteliste, går salget af bolig nogle gange helt af sig selv, men dukker der fejl og mangler op på andelsboligen efter salg, kan det blive dyrt for sælger. Sælger du andelen privat og som selvsalg kan du få samme problemer. Med en andelsvurdering inden salg kan du udbedre fejl og mangler på dine egne vilkår og med et budget, som du har styr over.

 

Hvad er fejl og mangler ved andelsbolig?

Generelt kan man sige, at den indvendige vedligeholdelse er andelshavers ansvar, mens den udvendige vedligeholdelse hører under andelsforeningen. Reglerne er dog mere komplicerede end som så. Brug vores rådgivere til at danne dig det præcise billede af, hvad der er dit ansvar, og hvad der påhviler andelsforeningen. Reglerne kan være forvirrende og ikke altid logiske. Vidste du for eksempel at andelshaverne har ansvaret for de vandrette vandrør? De lodrette vandrør hører derimod ind under andelsforeningens ansvar. Den slags og meget mere ved vores vurderingsfolk. Benyt dig af det.

 

Forbedringer på andelsbolig

Vores rådgivere har vurderet et hav af andelsboliger. De ved alt om reglerne om godskrivning af forbedringer. De ved også, hvad du kan værdisætte både af dit eget og af håndværkeres arbejde i din andel gennem tiderne.

Brug vores eksperter til at få styr på, det arbejde, der kun kan betegnes som almindelig vedligeholdelse, og hvad der er forbedringer af andelen, og som derfor godskrives andelsboligens værdi. Få også ekspertråd om, din dokumentation og dine kvitteringer.

 

Offentlig andelsvurdering

Prisen på en andelsbolig bestemmes i mange tilfælde af den offentlige andelsvurdering. Denne har i mange år været suspenderet. De sidste forlydender fra offentlig side peger på, at der først vil komme en ny offentlig andelsvurdering i 2024.

Andelsværdien kan dog også i den enkelte andelsforening være fastlagt via en valuarvurdering eller i sjældnere tilfælde med udgangspunkt i anskaffelsesværdien. Vores andelskonsulenter kender alt til de økonomiske forhold på andelsboligmarkedet, så også her kan du trygt spørge ind til forholdene.

 

Andre ydelser til andelsforeninger

Vi leverer professionelle ydelser, til erhverv og foreninger, til markedets skarpeste priser.

DRIFTS- & VEDLIGEHOLDELSESPLAN

DRIFTS- & VEDLIGEHOLDELSESPLAN

I forbindelse med den normale vedligeholdelse af en ejendom, kan man undertiden miste overblikket over hvilke ting der skal udføres på en ejendom. Vores drifts- og vedligeholdelsesplan kan hjælpe ejer- og andelsforeninger med at prioritere rækkefølgen af vedligeholdelsen på en ejendom.

I planen kalkuleres et overslag over, hvad de forskellige udgifter løber op i, så foreningen eller ejeren får et overblik over hvilke udgifter man kan forvente over en årrække.

ENERGIMÆRKNING

ENERGIMÆRKNING

Energimærket er en stor hjælp, når I skal sikre at jeres ejendom er energioptimeret så den er et aktiv når en andel skal sælges.

 

 

ENERGIHUSET DANMARK LEVERER ALTID EN EKSTRA OPFØLGNING PÅ DE LOVPLIGTIGE ENERGIMÆRKER PÅ STØRRE EJENDOMME

 

Kontakt os

 

FORLØBET VED STORT ENERGIMÆRKE

 

KONSULENT-
BESØG

Gennemgangens varighed varierer med ejendommens størrelse.

ENERGIMÆRKE
MODDTAGES

Energimærket leveres maksimalt 2 dage efter besigtigelsen.

FAKTURA
MODTAGES

Faktura fremsendes typisk et par dage efter modtagelsen af rapporterne.