Skip to the content

Der skal være et gyldigt energimærke, når huset sættes til salg på nettet.

Energimærkning af alle typer ejendomme

Når du sætter et hus, en ejerlejlighed eller en andelsbolig til salg, skal ejendommen have et gyldigt energimærke.

Hvis du vil kunne ansøge om nogle typer af offentlige tilskud er et gyldigt energimærke også et krav.

Som husejer er det dit ansvar. I andels- og ejerforeninger er det bestyrelsen som sammen med evt. administrator har ansvaret for at det er i orden.

Kontakt os

Skriv til os, og vi kontakter dig hurtigst muligt om din opgave.

Om energimærkning

Energihuset Danmark er, som navnet antyder, landsdækkende i energimærker. Derfor er det altid let og smidigt at få en aftale i stand med en af vores energikonsulenter.

Du kan henvende dig til os om alle boliger. Vi laver nemlig energimærker til alle typer af ejendomme, og både til private og erhverv. Så ring eller skriv roligt til os, hvis du vil have energimærket din ejendom.

 

Hus med åben hoveddør og solskin

 

Energimærkning af enfamilieshuse

Alle enfamiliehuse over 60 kvadratmeter skal have et energimærke for at kunne sælges.  Energimærkerapporten påviser konkrete steder ved din bolig, der kan energioptimeres. Rapporten angiver, hvor meget du kan spare både i kroner og øre og på CO2-kontoen ved at få udbedret manglerne. Energimærket kan derfor også være en god begyndelse, når man tænker i at renovere sit hus. Nybyggede huse i øvrigt altid gyldig energimærkning inden ibrugtagning.

Skal du sælge dit hus kan du læse mere om vores pakkeløsning med Tilstandsrapport, Energimærke og El-rapport her.

Udsnit a energimærker 2019

 

Find ud af om din ejendom har et energimærke

Er du usikker på, om din bolig har et gyldigt energimærke? Det kan du altid tjekke på den tværoffentlige portal boligejer.dk. Her kan du også hente en pdf af energirapporten på din bolig eller ejendom.

 

Nyt format på energimærket

Energimærkningsrapporten har fået et nyt design for at gøre det tydeligere:

Hvilke energiforbedringer der er mest relevante.
Hvordan forbedringerne vil give gevinst i forhold til økonomi og klima
Hvad der konkret skal gøres

De vigtigste informationer om bygningen og energiforbedringerne finder du på de 2 første sider i rapporten.

Andelsforening som skal have vurderet energimærke

 

Energimærkning af ejer- og andelsforeninger

Andelsforeninger og ejerforeninger skal have et gyldigt energimærke. Dette mærke har en gyldighed på 10 år. Det er altid hele ejendommen, der vurderes, og ikke det enkelte lejlighed. Det er derfor bestyrelserne i foreningerne, der skal sørge for at holde energimærkningen på ejendommene opdateret.

Energimærket kan med fordel bruges af foreningen til at prioritere opgaverne i drifts og vedligeholdelsesplanen.

Boligblok som skal have udarbejdet en el-rapport

 

Energimærkning af udlejningsejendomme

Udlejningsejendomme skal også have et energimærke med en gyldighed på 10 år. Det er ejeren og udlejerens ansvar, at energimærket på flerfamiliehuse og etageejendomme holdes ajour. Særlig interesse for udlejningsejendomme er, at tilskud fra det offentlige forudsætter, at ejendommen har opnået energimærke C. Et energimærke er derfor et godt arbejdsredskab for udlejere på grund af de konkrete angivelser i energirapporten til energioptimeringer, der kan foretages.

Energihuset Danmarks hovedkontor i Rødovre

 

Stort energimærke til kontor og erhvervsejendomme

Et energimærke til store erhvervsejendomme er med til at give overblik over, hvor der kan være energibesparelser at hente. Det kan også være af vigtighed for virksomhedens grønne profil at have dokumentation for, at man man arbejder i en bygning med minimalt energispild. Det er ikke alle energikonsulenter, der er certificeret til at energivurdere store erhversejensomme. Energihuset råder dog altid over kvalificeret personale, der har taget den tillægsuddannelse, som er forudsætning for at kunne udstede et gyldigt energimærke til erhvervs og kontorejendomme på over 500 kvadratmeter. (evt. angive priser)

Hus som skal have udarbejdet en pakkeløsning for ejerskiftforsikring

 

Alt-i-én-pakke. Tilstandsrapport, el-rapport og energimærke fra kr. 8.848,-

De fleste der køber et Energimærke, gør det fordi de skal sælge deres hus. Derfor har vi sammensat en pakke som gør at du hurtige kan komme videre med dit boligsalg.

Du kan også læse mere om vores alt-i-én-pakke med prisgaranti ved at klikke her.

Kunde lave en oversigt over hendes muligheder

 

Hvad er prisen på et energimærke?

Prisen på et energimærke er afhængig af størrelsen på den ejendom, der skal besigtiges. Som udgangspunkt er prisen hos Energihuset Danmark for et energimærke til et parcelhus af en standardstørrelse på 140 m2 kr. 5.195,-

Energimærket indgår også i vores alt-i-én-pakke, hvor du også får tilstandsrapport, eltjek og et tilbud på ejerskifteforsikring. Prisen for pakken starter ved kr. 8.848,-

Sommerhus som er sat til salg

 

Hvilke boligtyper er undtaget for energimærkeordningen?

Fritliggende ejendomme under 60 kvadratmeter kræver ikke energimærke.

Feriehuse og sommerhuse kræver ikke energimærkning. Før 2017 var det stadig et krav, at sommerhuse over 60 kvadratmeter skulle have et gyldigt energimærke ved salg.

Fredede bygninger skal ikke have energimærke. Bygninger, der kun er klassificeret som bevaringsværdige, er dog ikke undtaget for energimærkeordningen.

Der stilles heller ikke krav til energimærkning ved en lang række mindre bygninger som kolonihavehuse, tilbygninger, carporte, garager udhuse mm.

 

ENERGIHUSET DANMARK

Tørringvej 7, 2. th.

2610 Rødovre

Tel. 82 30 32 22

CVR: 33510934

Kontakt os

Skriv til os, og vi kontakter dig hurtigst muligt om din opgave.

Covid19 retningslinjer for Energihuset Danmark

I Energihuset Danmark har vi løbende indarbejdet sundhedsstyrelsens anbefalinger i vores processer og følger udviklingen. Som kunde vil du derfor opleve normal drift og leveringstider ved bestilling.