Skip to the content

Kom fremtiden i forkøbet med en drifts- og vedligeholdelsesplan fra Energihuset Danmark.

Drifts- og vedligeholdelsesplan

Med en drifts-og vedligeholdelseplan fra os får du et sikkert overblik over de vedligeholdelsesarbejder, du har i vente på din ejendom. Samtidig får du et konkret redskab til at prioritere arbejdet med vedligeholdelsen af ejendommen.

Kontakt os

Skriv til os, og vi kontakter dig hurtigst muligt om din opgave.

 

   

Vedligeholdelsesplaner til alle typer ejendomme

Andelsforeninger og ejerforeninger

Udlejningsejendomme

Kontor- og erhvervsejendomme

 

Landsdækkende service med udarbejdelse af Drifts- og vedligeholdelsesplaner.

Landsdækkende service med udarbejdelse af Drifts- og vedligeholdelsesplaner.

 

Hurtig og landsdækkende

Kontakt Energihuset Danmark pr. mail eller telefon. Vi arrangerer hurtigt en besigtigelse af ejendommen af en byggesagkyndig certificeret til at udfærdige drifts- og vedligholdelsesplaner i alle størrelser. Vi er en landsdækkende virksomhed, så der er aldrig langt fra din ejendom til en af vores kvalificerede medarbejdere.

 

Vedligeholdelsesplan for andelsforening og ejerforening

Vi udfører vedligeholdelsesplaner både for små og store andelsforeninger og ejerforeninger. Insatsen bliver skaleret efter foreningens størrelse og økonomi. Vi har mange års erfaring i at indgå i en tæt dialog med bestyrelsens repræsentanter under udarbejdelsen af drifts- og  vedligeholdelsesplanen. Vi ved at forsikringselskaberne stiller større og større forventninger til at der findes en D&V plan, og at den løbende vedligeholdelse kan dokumenteres.

  

Lovpligtig vedligeholdelsesplan for udlejningsejendomme

Det er et lovkrav, at der skal foreligge en drifts- og vedligeholdelsesplan. Det påhviler ejendommen ejers at opdatere denne plan årligt. Det stilles derfor i udlejningsejendomme særlige krav til en dynamisk vedligeholdelsesplan, så de udførte vedligeholdelelsesarbejder løbende kan ajourføres i drifts- og vedligholdelsesplanen. Dette har vores bygningssagkyndige altid skærpet opmærksomhed på.

 

Drifts- og vedligeholdelseplan til kontor- og erhvervsejendomme

Undgå overraskelser og opnå overblik over udgiftskravene til vedligeholdelse af erhvervsejendomme og kontorbygninger. Energihuset Danmarks bygningssagkyndige har stor erfaring i at udarbejde drifts- og vedligeholdelsesplaner til alt fra mindre produktionsenheder til større fabriksanlæg og fra forholdsvis beskedne kontorbygninger til store komplekse kontorhoteller.

 

Sådan læser du drifts- og vedligeholdelsesplanen

Vores drifts- og vedligeholdelsesplaner er meget enkle at læse og afkode. I vores rapport vil du hurtigt kunne danne dig et overblik over vores vurdering af alle ejendommens bygningsdele. Det kan du gøre ud fra 4 parametre:

 

Prioritering af vedligeholdelsesarbejdet

Hvornår trænger de forskellige af ejendommen bygningsdele til at blive vedligeholdt? Det kan være “nu”, om 1-2 år eller og op til 10 år - eller senere

 

 

Interval af vedligeholdelsen

Hvor ofte skal vedligeholdelsen af de forskellige bygningsdelene finde sted? Det kan være alt fra kvartalsvis til hvert tiende år.

 

 

 

Bygningsdelenes tilstand

Hvad er den aktuelle tilstand på bygningsdelen ved tidspunktet for udfærdigelsen af drifts- og vedligeholdelsesplanen? Her anvender vi en farveskala, der går fra grøn til rød. 

 

 

Prisestimater

Hvad vil det koste at udføre reparationen eller genoprettelsen i henhold til drifts- og vedligeholdelelsesplanen? Vi angiver et prisestimat inden for et interval. 

 

 

Sådan bliver drifts- og vedligeholdelsesplan til

 

Få mere at vide 

 

Ring 8230 3222

1

Efter indgåelse af aftale modtager Energihuset Danmark de nødvendige dokumenter på ejendommen. En del af disse kan vi selv rekvirere digitalt. De øvrige giver klienten os adgang til, eller de bliver tilsendt.

2

En af vores byggesagkyndige certificeret i at udføre drifts- og vedligeholdelsesplaner kommer på besøg og foretager en inspektion af ejendommen. Under denne rundering gennemgås alle bygningsdele grundigt.

3

Ved bestilling af en drifts- og vedligeholdelsesplan kan opdragsgiveren tilvælge forskellige ydelser som for eksempel droneinspektion af tag eller kloakeftersyn med TV.

4

Et almindeligt standardeftersyn tager fra mellem 2 og 3 timer og op til en dag. I særlige tilfælde, når det drejer sig om større ejendomme, kan besigtigelsen udstrække sig over et par dage.

5

Vores byggesagkyndige udfærdiger en rapport, hvor vi vurderer hvilke bygningsdele, der kræver akut opmærksom, og hvilke bygningsdele ejeren/ejerne/andelshaverne aktuelt ikke behøver at skænke stor opmærksomhed med hensyn til vedligeholdelsen.

6

Rapporten indeholder altid et prisoverslag over, hvad det for de enkelte bygningsdeles vedkommende vil koste at udbedre eller forebygge skader på ejendommen eller huset.

 

"Få overblik over ejendommen med en  Drifts- og vedligeholdelsesplan"

 

 

 

Det omfatter drift- og vedligeholdelsesplanen

Den byggesagkyndige gør sig grundige observationer af alle relevante bygningsdele, både indendørs og udendørs og såvel af synlige som skjulte installationer. Vi noterer vores bemærkninger, risikovurderinger og forslag til udbedringer i vores rapport.

Her er et overblik over en stor del af de bygningsdele, vi vurderer i drifts- og vedligeholdelsesplanen.

 

 • Belægninger på gade- og gårdside
 • Sokler
 • Brandkamme og skorstene
 • Facade mod gade- og gårdside
 • Tagkonstruktion og tagbelægninger
 • Tagrender og nedløb
 • Yderdøre
 • Vinduer

 

 • Hovedtrappe
 • Bagtrappe
 • Afløb
 • Indvendige døre
 • El-installationer
 • Vandinstallationer
 • Dørtelefoner
 • Varmeanlæg

 

Priser på drifts- og vedligeholdelsesplan

Prisen på en drifts-og vedligeholdelsesplan er individuel. Det er både størrelsen og bygningens kompleksitet, der bestemmer prisen. Tag kontakt til Energihuset Danmark, så vil vi hurtigt give dig en eksakt pris på udfærdigelse af en komplet drifts- og vedligeholdelsesplan. Det er uafhængigt af, om det drejer sig om en ejerforening, andelsforening, boligforening eller en erhvervsejendom. Vi vil hurtigt og præcist kunne angive, hvad opgaven kræver både med hensyn til besigtigelse af ejendommen og efterarbejde.

 

 

ENERGIHUSET DANMARK

Tørringvej 7, 2. th.

2610 Rødovre

Tel. 82 30 32 22

CVR: 33510934

Kontakt os

Skriv til os, og vi kontakter dig hurtigst muligt om din opgave.

Covid19 retningslinjer for Energihuset Danmark

I Energihuset Danmark har vi løbende indarbejdet sundhedsstyrelsens anbefalinger i vores processer og følger udviklingen time for time. Som kunde vil du derfor opleve normal drift og leveringstider ved bestilling.

En af de vigtige forholdsregler i sundhedsstyrelsens retningslinjer er, at du ikke kommer unødvendigt tæt på folk, hvis hverdag og færden du ikke kender.

Derfor skal du som noget nyt være opmærksom på:

 • At det som nævnt i telefonen er vigtigt, at der ikke er nogen hjemme, mens vi besigtiger ejendommen.
  - I praksis lægger du en nøgle på det aftalte tidspunkt og sted hvorefter alle forlader adressen en times tid, så huset er tomt, når vi kommer. Vi passer godt på dit hus - du skal blot sikre, at der er adgang til alle bygninger.
 • Hvis en nøgleaftale er absolut umulig, vil rådgiveren kontakte jer lige inden besøget for at aftale hvordan vi kommer omkring.
 • Hvor det er påkrævet skal sælgeroplysningsskemaet være udfyldt digitalt og afsluttet korrekt inden vores besøg på ejendommen. Ellers kan vi ikke gennemføre besigtigelsen uden mulige ekstraomkostninger til følge.
 • Vi ringer til dig, når vi er færdige og briefer dig om besøget.
 • Vi sørger selv for ekstraordinær rengøring af hænder og værktøj.

Vi beklager det besvær, som de nye regler måtte medføre, men i disse tider må vi passe på hinanden, og vi vil gøre vores bedste for, at du og din familie hurtigt er hjemme igen.