Skip to the content

Alt-i-én-pakke. Tilstandsrapport, el-rapport og energimærke fra kr. 8.848,-

 
 
Vi har gjort det nemt og overskueligt, når du skal sælge. Hos os får du alle tre rapporter i en pakke.Vi booker både bygningssagkyndig og elektriker og sørger for, at du får et tilbud på ejerskifteforsikring, som du kan forelægge sælger.

Kontakt os

Skriv til os, og vi kontakter dig hurtigst muligt om din opgave.

NYHED!

Sæt til salg nu - og få dine rapporter finansieret

Vi ved at det nogle gange kan være svært at få plads til omkostningerne til Energimærke, Tilstands- og el-rapport i den daglige økonomi når huset skal sælges. Derfor kan vi sammen med Ekspress Bank som noget nyt tilbyde finansiering af din rapportpakke. Klik på linket Finansiering hvis du vil vide mere.

 

 

Pakken indeholder

 • Tilstandsrapport
 • Energimærke
 • Eleftersyn
 • Tilbud på ejerskifteforsikring

 

Vi garanterer

 • Hurtig levering
 • Landsdækkende service
 • Prisgaranti
 • Altid gratis hotline 82303222

 

Sådan er forløbet

 

KONSULENT-
BESØG

Konsulenten kommer ud og laver en gennemgang af ejendommen, der typisk tager 1½-2 timer.

RAPPORTER
MODTAGES

Rapporterne leveres maksimalt 6 arbejdsdage efter gennemgangen.

FAKTURA
MODTAGES

Faktura fremsendes typisk et par dage efter modtagelsen af rapporterne.

(Ved ekspreslevering inden for 6 hverdage efter første kontakt med Energihuset Danmark opkræves et ekstra beløb på 995 kr.)

 

Tilstandsrapport og ejerskifteforsikring

 

 

Hvem laver tilstandsrapporten?

Tilstandsrapporten og energimærket bliver udført af den sammen person. Alle vores konsulenter er nemlig både beskikkede bygningssagkyndige og energikonsulenter, så de er kvalificerede til at stå for begge dele. Eleftersynet udføres af en en autoriseret elinstallatør

 

Intet hussalg uden gyldigt energimærke

Alle enfamiliehuse over 60 kvadratmeter skal have et gyldigt energimærke for at kunne sælges. Energimærkerapporten påviser konkrete steder ved din bolig, der kan energioptimeres. Rapporten angiver, hvor meget du kan spare både i kroner og øre og på CO2-kontoen ved at få udført de anbefale ændringer. Energimærket kan derfor også være en god begyndelse, når man tænker i at renovere sit hus. Nybyggede huse skal i øvrigt altid have et gyldigt energimærke inden det tages i brug. Læs mere om energimærket som indgår i vores pakkeløsning.

 

Læs mere om energimærket her.

 

Hvem laver eleftersynet?

Eleftersynet udføres af en en autoriseret elinstallatør. Elrapporten blev indført i 2012 som en separat del af en tilstandsvurdering på en ejendom. Elektrikeren går ejendommens elinstallationer igennem og laver en elrapport, som afleveres sammen med tilstandsrapporten.

 

Ingen ejerskifteforsikring uden en tilstandsrapport

Uden en ejerskifteforsikring på det hus eller den villalejlighed, du sælger, risikerer du at skulle hæfte for skjulte fejl og mangler i op til 10 år efter boligsalget. Ejerskifteforsikringen baseres på, at du får udarbejdet en tilstandsrapport og et el-eftersyn på ejendommen. Eleftersyn er også nødvendigt for at få en ejerskifteforsikring.

 

Fra tilstandsrapport til ejerskifteforsikring

Så snart en sælger har modtaget tilstandsrapport og elrapport på sin bolig, har denne mulighed for at finde frem til et forsikringsselskab, der kan give et tilbud på ejerskifteforsikring. Den kommende køber præsenteres for dette tilbud. Hvis denne accepterer tilbuddet, deles udgifterne til ejerskifteforsikringen med 50 procent til hver. Køber kan også vælge et dyrere tilbud fra et andet forsikringsselskab. Merudgiften hertil vil være på købers regning.

 

Prisen på en tilstandsrapport

Priser på tilstandsrapporter kan variere meget. Energihuset Danmark tilbyder nogle af landets billigste priser på tilstandsrapporter. Vores priser er op til 5000 kroner billigere end andre leverandører. Vi kan holde prisen på tilstandsrapporten så lav af 3 grunde:

 1. Vi kan lave tilstandsrapport og energimærkning ved kun ét besøg, fordi vores bygningssagkyndige også er energikonsulenter.
 2. Vi har bygningssagkyndige i alle egne af landet. Det sparer kørselsudgifter både for dig og for os.
 3. Vores effektive bookingsystem sikrer, at vi nemt og hurtigt kan producere tilstandsrapporten sammen med de to andre rapporter

 

8 trin til din tilstandsrapport

Her har du forløbet fra første kontakt med Energihuset Danmark til du har den færdige tilstandsrapport

Få mere at vide 

 

Ring 8230 3222

1

Du tager kontakt til os og sammen med vores booker, finder du en tid som passer dig og en beskikket bygningssagkyndig.

2

Inden huseftersynet udfylder du et sælgeroplysningsskema med dit Nem ID

3

Mellem 2 og 5 dage efter bookingen kan huseftersynet finde sted

4

Sammen med vores konsulent går du huset igennem. Huseftersynet tager mellem 1 ½ og 2 timer.

5

Konsulenten udfører også sine observationer med henblik på tildeling af energimærket

6

Den bygningssagkyndige skriver tilstandsrapporten.

7

Eleftersynet foretages.

8

 2 til 6 dage efter huseftersynet får du tilsendt din tilstandsrapport sammen med elrapporten og energimærket plus et tilbud på ejerskifteforsikring.

 

"Ingen ejerskifteforsikring uden en tilstandsrapport"

 

 

 

Hvad betyder K1, K2 og K3 i tilstandsrapporten?

Du har sikkert hørt om forkortelser som K1, K2 og K3. Det er den karakterskala, som de bygningssagkyndige bruger til at beskrive fejl og mangler, som de finder på et hus, når de er ude at lave tilstandsrapport. Der kan forekomme i alt 6 anmærkninger i en tilstandsrapport. Dette betyder de hver især

IB - Ingen Bemærkninger

Så er alt i orden. Den bygningssagkyndige har ikke fundet nogen fejl ved den bygningsdel, der omtales.

 

 

K0 - Kosmetiske skader

Der er Ikke noget alvorligt at bekymre sig om. Det drejer om mindre forhold, der sagtens kan ordnes. De kosmetiske fejl har ingen indvirkning på bærende konstruktioner og husets generelle tilstand.

 

K1 - Mindre alvorlige skader

Disse skader har ikke nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.

 

 

 

K2 - Alvorlige skader

Dette kan indebære, at bygningsdelen risikerer at svigte i en ikke alt for fjern fremtid. Dette vil dog ikke have indflydelse på bygningens øvrige dele.

 

 

 

K3 - Kritiske skader

Denne type skader kan ligesom ved K2 svigte inden for en overskuelig fremtid. I dette tilfælde kan det også have indvirkning på bygningens øvrige dele

 

 

UN - Undersøges nærmere

Dette er forhold, som den bygningssagkyndige ikke kunne drage en endelig konklusion på under huseftersynet. Det er et forhold, som bør undersøges nærmere. Hvis bygningsdelen svigter efter et hussalg uden at være blevet undersøgt nærmere hæfter køber for det

 

 

FAQ om tilstandsrapporter, energimærker og el-rapporter

 

En tilstandsrapport har en gyldighed på et halvt år. Hvis liggetiden ved et hussalg er over et halvt år, vil det derfor være nødvendigt at få lavet en ny tilstandsrapport. El-installtionsrapporter er gældende i 12 måneder - og huset energimærke er gyldigt i 10 år.

 

En tilstandsrapport er en professionel og neutral gennemgang af boligens synlige skader. Huseftersynet er frivilligt, men en tilstandsrapport er en forudsætning for, at køber kan tilbydes en ejerskifteforsikring.

Når du får din tilstandsrapport vil du se, at den er opdelt i to. Det indeholder dels en beskrivelse af det generelle ved den hustype, som dit hus falder ind under, og dels selve tilstandsrapporten, som beskriver fejl og mangler ved huset. Tilstandsrapporten afleveres sammen med elrapporten og energimærke.

K1 - mindre alvorlig skade. K2 - alvorlig skade. K3 - kritisk skade. Herudover opereres der i tilstandsrapporter med yderligere tre anmærkninger:

 • IB - ingen bemærkninger
 • K0 - kosmetiske skader
 • UN - undersøges nærmere

Rapporterne vil være indberrettet og dig i hænde senest 7 arbejdsdage fra besigtigelsesdagen.

 

I forbindelse med et hussalg er det lovpligtigt at der foreligger et gyldigt energimærke på ejendommen inden den sættes til salg. 

Tilstandsrapport og El-installationsrapport er ikke lovpligtige. De begrænser sælgers ansvar for fremtidige fejl og mangler, og er nødvendige for at få tilbud på ejerskifteforsikring.

Ja, det kan man. Dog vil prisen stige med 2.150,00 kr. inkl. moms, idet konsulenten skal ud og besigtige boligen 2 gange

Har du ikke fået solgt huset inden tilstandsrapporten udløber skal der laves en ny. I den forbindelse er der 2 muligheder hos Energihuset Danmark.

1. Har man købt en pakkeløsning med tilstandsrapport i, og man henvender sig når den er udløbet vil en fornyelse af tilstandsrapporten koste 3.699,00 kr. inkl. moms.

2. Man kan også vælge at betale 1.050,00 kr. inkl. moms ved bestilling af pakkeløsningen. Dermed har man en form for forsikring, der gør at man ikke skal betale yderligere ved første fornyelse af tilstandsrapporten. Man skal dog betale et gebyr på 403 kr. til staten for indberetning af tilstandsrapporten. Det er et krav ved denne løsning, at man gør brug af fornyelsen inden udløb af den første rapport.

Ja, det kan man. Inden man bestiller en decideret tilstandsrapport, kan man få en konsulent ud, der udfører en kladde til en tilstandsrapport. Denne rapport vil ikke blive indberettet, og man kan bruge den til at udbedre evt. skader og mangler inden man bestiller den endelige tilstandsrapport.

Denne løsning koster 2.000,00 kr. inkl. moms.

Man kan kun købe denne ydelse i forbindelse med køb af en tilstandsrapport, eller en pakkeløsning indeholdende en tilstandsrapport.

Nej. Alle vores konsulenter er uddannet til at lave rapporterne, og er i den forbindelse underlagt en række krav med hensyn til bl.a uddannelse, erfaring og forsikring.

 

 

ENERGIHUSET DANMARK

Tørringvej 7, 2. th.

2610 Rødovre

Tel. 82 30 32 22

CVR: 33510934

Kontakt os

Skriv til os, og vi kontakter dig hurtigst muligt om din opgave.

Covid-19

Statsministeren maner til, at vi alle udviser god omtanke, for Danmark må ikke gå i stå.

I Energihuset Danmark har vi løbende indarbejdet sundhedsstyrelsens anbefalinger i vores processer og følger udviklingen time for time.
Som kunde vil du derfor opleve normal drift og leveringstider ved bestilling.

En af de vigtige forholdsregler i sundhedsstyrelsens retningslinjer er, at du ikke kommer unødvendigt tæt på folk, hvis hverdag og færden du ikke kender.

Derfor skal du som noget nyt være opmærksom på:

 • At vi kontakter dig en ekstra gang inden besøget for at aftale praktikken ved besigtigelsen
  - Her vil vi tilstræbe at lave en nøgleaftale, så du ikke behøver at være hjemme. Du skal blot sikre, at der er adgang til alle bygninger
 • Hvis ikke en nøgleaftale er mulig, vil vi aftale en rækkefølge i gennemgangen, så du ved i hvilke rum vi starter – det er vigtigt at holde afstand (min. 8 meter)
 • At vi ikke længere giver hånd hvis vi mødes
 • At vi for tiden ikke drikker kaffe
 • Briefing om besøget bliver telefonisk umiddelbart efter besøget

Vi sørger selv for ekstraordinær rengøring af hænder og værktøj.