Skip to the content

Tilstandsrapport regler, som er værd at kende

Står du midt i et kommende boligsalg, vil du før eller siden spørge dig selv, hvilke regler der gælder for tilstandsrapporter.

Tilstandsrapport-reglerne er simple sammenlignet med andre dele af boligsalget, men du bør dog kende til lovpligtigheden, forskelle på boligtyper og konsekvenser ved fravælgelse af tilstandsrapporten.

Derfor har vi samlet alt om tilstandsrapport-reglerne i denne artikel, så du indenfor de næste 5-10 minutter kan få afklaret alle tvivlsspørgsmål.

Kontakt os

Skriv til os, og vi kontakter dig hurtigst muligt om din opgave.

  Jeg vil gerne kontaktes telefonisk
  Jeg vil gerne kontaktes på e-mail

Er tilstandsrapporten lovpligtig?

En tilstandsrapport er ikke lovpligtig ved køb og salg af boliger. Det gælder ​​alle typer af ejerboliger: enfamiliehuse, sommerhuse, ejerlejligheder, ideelle anparter og landbrugsejendomme uden nogen landbrugspligt. Tilstandsrapporten er dog sammen med elinstallationsrapporten påkrævet for at kunne tegne en ejerskifteforsikring i forbindelse med boligsalget. Det skyldes, at tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten er en del af huseftersynsordningen, som har til formål at minimere økonomiske konsekvenser ved boligsalget for både køber og sælger.

Hvis tilstandsrapporten fravælges kan det have konsekvenser for både sælger og køber. Sælger pålægges ved fravælgelse af huseftersynsordningen et 10-årigt ansvar for hæftelse af skjulte fejl og mangler på boligen. Som køber har det den konsekvens, at man reelt set kan komme til at “købe i blinde” og overse grove fejl og mangler.

Ved tilvalg af huseftersynsordningen kræver forsikringsselskaberne, at der udarbejdes en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, og det er sælger, som skal tilbyde køber en ejerskifteforsikring, hvor begge parter betaler hver deres halvdel af forsikringspræmien.

Kan man i princippet sælge sit hus uden en tilstandsrapport? Ja, det kan man sagtens, men det er usædvanligt og medfører en risiko for store udgifter, da man ikke er dækket af den økonomiske sikkerhed, som tilvalget af huseftersynsordningen giver.

Tilstandsrapport pakkeløsning til 8.848 kr.

Står du og skal sælge din bolig og ønsker du at gøre brug af ordningen, kan vi hjælpe dig i Energihuset Danmark. Alle vores fagfolk har nemlig den rette beskikkelse og autorisation til at udføre både en gyldig tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Hos Energihuset Danmark kan du altså få en alt-i-én pakke, og så tilmed til en af Danmarks laveste priser. Vi tilbyder nemlig prismatch. Derudover er vi en landsdækkende virksomhed, og hjælper dig med dit boligsalg, ligegyldigt hvor i landet du bor. Kontakt Energihuset og få et tilbud på en alt-i-én pakke i dag

Tilstandsrapportens gyldighed

En tilstandsrapport er kun gyldig, hvis den udarbejdes af beskikket bygningssagkyndig. En byggesagkyndig kan udarbejde tilstandsrapporter, når vedkommende er beskikket af Sikkerhedsstyrelsen, har en byggeteknisk grunduddanelse, har gennemgået et kursus i huseftersynsordningen og har mindst 5 års erhvervserfaring inden for de seneste 10 år. Kravet om erhvervserfaring sikrer, at den bygningssagkyndige er opdateret omkring alle tilstandsrapport regler, der løbende udbygges og omskrives.

En elinstallationsrapport skal på samme måde udføres af en autoriseret elinstallatør. Først når både den beskikkede bygningssagkyndig og den autoriserede elinstallatør har besøgt og undersøgt boligen, kan der udarbejdes en gyldig tilstandsrapport og elinstallationsrapport.

 

Hvor længe gælder en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport gælder i 6 måneder, hvorefter den ikke længere er gyldig og dermed skal fornyes. Hvis din bolig ikke er solgt indenfor 6 måneder, er det muligt at få fornyet tilstandsrapporten til en lavere pris end den oprindelige, så længe den fornyes inden periodens udløb.

"Ingen ejerskifteforsikring uden en tilstandsrapport"

Hvornår er tilstandsrapporten gyldig?

En tilstandsrapport er gyldig fra den dato, hvor den beskikkede bygningssagkyndig indberetter rapporten. Den bygningssagkyndige skal indberette rapporten senest 14 dage efter undersøgelsen, da køberen skal have modtaget tilstandsrapporten før underskrivelse af købsaftalen. Derfor er det en god idé som sælger både at være bekendt med alle tilstandsrapport regler og samtidig få rapporten udarbejdet og indberettet så hurtigt som muligt.


Tilstandsrapport regler ved ejerlejligheder

Oftest vil man ikke lave tilstandsrapporter på ejerlejligheder, da det kræver, at der udarbejdes en tilstandsrapport på hele ejendommen. Hvis der foreligger en gyldig tilstandsrapport på hele bygningen, kan denne bruges til at tegne en ejerskifteforsikring. I de fleste tilfælde sælges ejerlejligheder dog uden ejerskifteforsikring, og sælger kan dermed potentielt holdes ansvarlig for skjulte fejl og mangler i op til 10 år efter salg.

Skader på fundament, tag eller andre større konstruktioner vil dog i mange tilfælde være ejerforeningens ansvar, hvilket gør sager om enkelte sælgeres ansvar ved salg ejerlejligheder mindre almindelige end ved hussalg.

Få mere at vide:

Ring 8230 3222

Regler for tilstandsrapport på sommerhus?

En tilstandsrapport er ikke lovpligtig ved køb og salg af sommerhuse. Alligevel er der mange indlysende grunde til at få udarbejdet en tilstandsrapport på dit sommerhus eller fritidshus. Disse fordele inkluderer:

  1. Mulighed for at kunne tegne en ejerskifteforsikring.
  2. Mulighed for at beskytte det ofte mere sårbare hus.
  3. Mulighed for at undgå de fire typiske skader: frostskader, tagskader, fugtskader og skadedyr

Hvis du vil vide mere om disse tre fordele, kan du kan læse mere her om tilstandsrapporter på sommerhuse.

Sæt til salg nu - og få dine rapporter finansieret

Når huset skal sælges, ved vi, at det nogle gange kan være svært at få plads til omkostningerne til Energimærke, Tilstands- og el-rapport i den daglige økonomi. For at gøre det nemmere at komme i gang med salget, har vi etableret en løsning så du nu kan få dine rapporter finansieret.

Hvad indeholder tilstandsrapporten?

Tilstandsrapporten skal indeholde en beskrivelse af skader og tegn på skader i en bolig. Dette kunne være revner i husets mursten, hærgede gulve, svækkelser i konstruktionen, lækager og utætte tag, ødelagte elementer som tagsten. I rapporten kan der også noteres spørgsmål til sælger om vvs-installationer og elementer, der kan give anledning til skader samt en hustypebeskrivelse.


Hvad dækker tilstandsrapporten ikke?

Tilstandsrapporten omfatter kun synlige og tilgængelige dele af ejendommen, som den bygningssagkyndige kan tilgå ved sin gennemgang. Af den grund kan man for eksempel ikke finde informationer om skjulte bygningsdele eller installationer i en tilstandsrapport.

Mange tvivlsspørgsmål og gråzoner omkring tilstandsrapport regler omhandler skader, der opstår efter købers overtagelse, men hvis årsag skyldes forhold, der opstod under sælgers ejerskab. Det gælder i høj grad fugtskader, der ikke er til stede ved overtagelse, men som opstår over tid.

Sælger skal sørge for, at det noteres i tilstandsrapporten, hvis en revne i væggen potentielt kan medføre fugt og svamp, mens køber bør nærlæse denne type bemærkninger. Forsikringsselskabet kan nemlig sagtens afvise at dække en fugtskade, hvis køber var ’advaret’ om risikoen på forhånd og ikke selv fik udbedret skaden tide.

Energihuset Danmark - første skridt mod ejerskifteforsikringen

Ifølge reglerne i huseftersynsordningen skal du få udarbejdet en tilstandsrapport og elinstallationsrapport for at kunne indhente tilbud på ejerskifteforsikring. Samtidig er energimærkning en lovpligtig del af hussalg. Vores konsulenter i Energihuset Danmark er både beskikkede bygningssagkyndige og energikonsulenter, så vi kan klare tilstandsrapport, energimærkning og eleftersyn på kun to besøg. For at gøre processen overskuelig tilbyder vi samtidig månedlig finansiering af dine rapporter, så betalingen deles op i mindre bidder. Kontakt os allerede i dag, så du kan komme videre med dit hussalg.

ENERGIHUSET DANMARK

Tørringvej 7, 2. th.

2610 Rødovre

Tel. 82 30 32 22

CVR: 33510934

 

Kontakt os

Skriv til os, og vi kontakter dig hurtigst muligt om din opgave.

  Jeg vil gerne kontaktes telefonisk
  Jeg vil gerne kontaktes på e-mail