Skip to the content

Bestil energimærke nu og vær klar til at søge energitilskud fra Bygningspuljen

Næste gang det bliver muligt at søge tilskud til Energirenovering af boligen, vil være i september 2021, hvor der vil være ca. 280-290 millioner kroner i puljen.

Hvis du vil søge tilskud til isolering eller nye vinduer, skal dit hus have energimærke E, F eller G.

Ønsker du kun at skifte varmekilde fra olie- eller gasfyr til varmepumpe, kan du søge tilskud uden et energimærke.

Hos Energihuset Danmark får du den rette hjælp, så du er klar til at søge energitilskud fra Bygningspuljen. Kontakt os nu og få et uforpligtende tilbud.

 

Kan du få tilskud fra Boligpuljen?

 

 

Du kan søge tilskud fra boligpuljen 

> Hvis du ejer et helårshus

> Repræsenterer en ejerforening, andelsboligforening, almen boligforening eller udlejningsejendom

> Til energirenovering af udvalgte områder på din ejendom (læs mere nedenfor)

> Hvis du har et retvisende gyldigt energimærke på din ejendom og er udarbejdet efter den 1. oktober 2012.

> Til et nyt energimærke

> Ved konvertering til varmepumpe. Her behøver du ikke et gyldigt energimærke.

 

 

 

Du kan ikke søge om tilskud

> Til energiforbedringer i sommerhuse, kolonihaver og erhvervsvirksomheder

> Hvis du allerede er gået i gang med energirenoveringen af din ejendom

 

 

Hvad kan du søge tilskud til?

 

Isolering

Hvad kan man få tilskud til?

Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg og let ydervæg, dog ikke for hulmur

Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag

Isolering af terrændæk

Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk

Betingelser

Ved tilskud til efterisolering må der ikke være for meget isolering i forvejen

Man skal isolere op til et højt niveau

Tilskud gives pr. m2 eller pr. m2, der isoleres

Vinduer og døre

Hvad kan man få tilskud til?

Udskiftning af facadevinduer

Udskiftning af dørhøjt vindue (terrassedøre, skydedøre, foldedøre o.l )

Udskiftning af ovenlysvinduer

Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas

Betingelser

Ved disse tiltag stilles der ikke krav til før situationen, udover at der skal være tale om en udskiftning af eksisterende vindue el. lign.

Det nye produkt skal leve op til nogle tekniske krav 

Tilskudssatsen varierer, så bedste U-værdi får det højeste tilskud

Varmekilde

Hvad kan man få tilskud til?

Konvertering til luft til væske varmepumpe

Konvertering til jord til væske varmepumpe

Der kan IKKE søges om luft til luft eller gashybrid varmepumper

Betingelser

Konvertering fra olie, gas, bio eller el.

Både levere varme og varmt vand

Tilskuddet varierer med husets størrelse

Kun tilskud til mindre varmepumper

VEG-godkendt installatør

Kun ved køb

Udenfor eksisterende eller planlagte fjernvarmeområder

Optimering af drift

Hvad kan man få tilskud til?

Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler

Varmegenindvinding fra afkastluften ved udsugning via varmepumpe

Konvertering til vandbåret rumvarmeanlæg

Betingelser

Der må ikke være ventilation med varmegenindvinding i forvejen

Varmegenindvinding på afkastluften er kun for etagebygninger, der ikke kan få ventilation med varmegenindvinding

For at konvertere til vandbåret rumvarmeanlæg skal man have også skifte til varmepumpe

 

Vær klar til at søge energitilskud.

Bestil dit energimærke allerede i dag.

 

(Husk at du også kan få tilskud til energimærket)

Betingelserne ovenfor er taget fra materiale udsendt af Energistyrelsen. Informationerne vil blive opdateret, når opdaterede betingelser foreligger. 

 

ENERGIHUSET DANMARK

Tørringvej 7, 2. th.

2610 Rødovre

Tel. 82 30 32 22

CVR: 33510934