Skip to the content

Om det klimavenlige energitilskud fra bygningspuljen

Formålet med tilskudsordningen er at nedbringe energiforbruget og omstille varmeforsyningen i helårsboliger i Danmark. Ordningen gælder både en families huse og etageejendomme. Der er åbnet for ansøgninger fra 15. oktober 2020.

Kontakt os

Skriv til os, og vi kontakter dig hurtigst muligt om din opgave.

Hvem kan søge tilskud fra Boligpuljen og til hvad?

 

 

Kan søge om tilskud

Tilskudsordningen er målrettet helårsboligejere, og kan søges af både private husejere, ejerforeninger, andelsboligforeninger, almene boligforeninger, kollegier, interessentskaber, udlejere mm.

 

 

Kan ikke søge om tilskud

Man kan ikke søge om energiforbedringer i sommerhuse, kolonihaver, erhvervsvirksomheder mv . Erhvervsvirksomheder kan dog søge erhvervspuljen. Offentlige virksomheder kan ikke søge tilskud

 

Isolering

Hvad kan man få tilskud til
Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg og let ydervæg, dog ikke for hulmur

Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag

Isolering af terrændæk

Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk

Betingelser
Ved tilskud til efterisolering må der ikke være for meget isolering i forvejen

Man skal isolere op til et højt niveau

Tilskud gives pr. m eller pr. m der isoleres

Vinduer og døre

Hvad kan man få tilskud til

Udskiftning af facadevinduer

Udskiftning af dørhøjt vindue (terrassedøre, skydedøre, foldedøre o.l )

Udskiftning af ovenlysvinduer

Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas

Betingelser

Ved disse tiltag stilles der ikke krav til før situationen, udover at der skal være tale om en udskiftning af eksisterende vindue el. lign.

Det nye produkt skal leve op til nogen tekniske krav ændres efter høring

Tilskudssatsen varierer, så de bedste produkter får det højeste tilskud

Varmekilde

Hvad kan man få tilskud til

Konvertering til luft til væske varmepumpe

Konvertering til jord til væske varmepumpe

Der kan IKKE søges om luft til luft eller gas hybrid varmepumper

Betingelser

Konvertering fra olie, gas, bio eller el.

Både levere varme og varmt vand

Tilskuddet varierer med husets størrelse

Kun tilskud til mindre varmepumper

VEG-godkendt installatør

Kun ved køb

Udenfor eksisterende eller planlagte fjernvarmeområder

Optimering af drift

Hvad kan man få tilskud til

Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler

Varmegenindvinding fra afkastluften ved udsugning via varmepumpe

Konvertering til vandbåret rumvarmeanlæg

Betingelser

Der må ikke være ventilation med varmegenindvinding i forvejen

Varmegenindvinding på afkastluften er kun for etagebygninger, der ikke kan få ventilation med varmegenindvinding

For at konvertere til vandbåret rumvarmeanlæg skal man have også skifte til varmepumpe

 

ENERGIHUSET DANMARK

Tørringvej 7, 2. th.

2610 Rødovre

Tel. 82 30 32 22

CVR: 33510934

Kontakt os

Skriv til os, og vi kontakter dig hurtigst muligt om din opgave.