Skip to the content

Vær klar til at søge energitilskud

Interessen for Energitilskud har
været stor. Fordelingen af de
første 245 mio. kr. fra Boligpuljen 
skete på godt 14 dage.

Ifølge Energistyrelsen bliver der
frigjort en ny pulje i 1. kvartal 2021
på kr. 375 mio kr.

Kontakt os allerede i dag
Vi hjælper dig med at tjekke, om dit
hus har et gyldigt energimærke,
så du kan være klar til at søge
energitilskud fra den næste pulje.

Læs mere her

Kontakt os

Skriv til os. Vi kontakter dig hurtigst muligt, så du bliver klar til at søge om energitilskud.

Hvad kan du søge tilskud til?

 

I oktober frigav regeringen Bygningspuljen, som kunne søges af boligejere, der ønskede at energiforbedre deres bolig. Selvom der var afsat over 245 millioner, var puljen tom på få uger. Heldigvis åbner en ny pulje igen i første kvartal af næste år. Og så kan der søges igen. Du kan se med her og finde ud af, hvordan du giver dig selv et forspring i kapløbet om tilskuddene

Kontakt os allerede i dag, så du er klar til at søge tilskud som en af de første. Brug formularen øverst eller nederst på siden.

Isolering

 

Hvad kan man få tilskud til
Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg og let ydervæg, dog ikke for hulmur

Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag

Isolering af terrændæk

Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk

 

Betingelser
Ved tilskud til efterisolering må der ikke være for meget isolering i forvejen

Man skal isolere op til et højt niveau

Tilskud gives pr. m eller pr. m der isoleres

Vinduer og døre

 

Hvad kan man få tilskud til

Udskiftning af facadevinduer

Udskiftning af dørhøjt vindue (terrassedøre, skydedøre, foldedøre o.l )

Udskiftning af ovenlysvinduer

Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas

 

Betingelser

Ved disse tiltag stilles der ikke krav til før situationen, udover at der skal være tale om en udskiftning af eksisterende vindue el. lign.

Det nye produkt skal leve op til nogle tekniske krav 

Tilskudssatsen varierer, så bedste U-værdoe får det højeste tilskud

Varmekilde

Hvad kan man få tilskud til

Konvertering til luft til væske varmepumpe

Konvertering til jord til væske varmepumpe

Der kan IKKE søges om luft til luft eller gas hybrid varmepumper

Betingelser

Konvertering fra olie, gas, bio eller el.

Både levere varme og varmt vand

Tilskuddet varierer med husets størrelse

Kun tilskud til mindre varmepumper

VEG-godkendt installatør

Kun ved køb

Udenfor eksisterende eller planlagte fjernvarmeområder

Optimering af drift

 

Hvad kan man få tilskud til

Etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler

Varmegenindvinding fra afkastluften ved udsugning via varmepumpe

Konvertering til vandbåret rumvarmeanlæg

 

Betingelser

Der må ikke være ventilation med varmegenindvinding i forvejen

Varmegenindvinding på afkastluften er kun for etagebygninger, der ikke kan få ventilation med varmegenindvinding

For at konvertere til vandbåret rumvarmeanlæg skal man have også skifte til varmepumpe

Betingelserne ovenfor er taget fra materiale udsendt af Energistyrelsen. Informationerne vil blive opdateret når opdaterede betingelser foreligger. 

 

Hvem kan få tilskud fra Boligpuljen?

 

 

Kan søge om tilskud

Tilskudsordningen er målrettet helårsboligejere, og kan søges af både private husejere, ejerforeninger, andelsboligforeninger, almene boligforeninger, kollegier, interessentskaber, udlejere mm.

 

 

Kan ikke søge om tilskud

Man kan ikke søge om energiforbedringer i sommerhuse, kolonihaver, erhvervsvirksomheder mv . Erhvervsvirksomheder kan dog søge erhvervspuljen. Offentlige virksomheder kan ikke søge tilskud

 

OBS! Du kan ikke få tilskud til projekter der allerede er i gang

 

ENERGIHUSET DANMARK

Tørringvej 7, 2. th.

2610 Rødovre

Tel. 82 30 32 22

CVR: 33510934

Kontakt os

Skriv til os. Vi kontakter dig hurtigst muligt, så du bliver klar til at søge om energitilskud.