Skip to the content

Tilstandsrapport, el-rapport og energimærke fra kr. 8.848,-

Vi har gjort det nemt og overskueligt, når du skal sælge. Hos os får du tilstandsrapport, el-rapport og energimærke i én pakke til kr. 8.848,-. Vi booker både bygningssagkyndig og elektriker og sørger for, at du får et tilbud på ejerskifteforsikring, som du kan forelægge sælger.

 • Landsdækkende service
 • Prisgaranti på rapporterne
 • Hurtig ekspedition og levering
 • Vi kontakter dig inden for 24 timer efter din henvendelse

Kontakt Energihuset Danmark på 8230 3222 i dag og bliv klar til at sælge din bolig.

Kontakt os

Skriv til os, og vi kontakter dig hurtigst muligt om din opgave.

Tilstandsrapport pakkeløsning til 8.848 kr.

Hos Energihuset Danmark får du tilstandsrapport, energimærke og elinstallationsrapporten i en samlet pakke fra 8.848 kr. med i prisen får du også et tilbud på ejerskifteforsikring, som du kan forelægge sælger. Energihuset Danmark tilbyder dig landdækkende service, prisgaranti på pakkeløsninger og professionel behandling. Kontakt os i dag, så er du hurtigt og nemt i gang med at sælge ejendommen.

 

Pakken indeholder

 • Tilstandsrapport
 • Energimærke
 • Eleftersyn
 • Tilbud på ejerskifteforsikring

 Vi garanterer

 • Hurtig levering
 • Landsdækkende service
 • Prisgaranti
 • Altid gratis hotline 82303222

 

Få mere at vide:

Ring 8230 3222

Sådan er forløbet

 

KONSULENT-
BESØG

Konsulenten kommer ud og besigtiger ejendommen over 1½-2 timer.

RAPPORTENE
MODTAGES

Rapporterne leveres maksimalt 6 arbejdsdage efter gennemgangen.

FAKTURA MODTAGES

Faktura fremsendes oftest et par dage efter modtagelsen af rapporterne.

 

Ekspreslevering af tilstandsrapport

Har du brug for rapporterne ekstra hurtigt? Energihuset Danmark tilbyder ekspreslevering, hvor du modtager rapporterne indenfor 6 hverdage efter første kontakt. Ved ekspreslevering opkræves et ekstra beløb på 995 kr.

 

Prisgaranti på pakkeløsninger

Energihuset Danmark yder som de eneste ”prisgaranti på pakkeløsninger” med energimærker, tilstandsrapporter og el-installationsrapporter.

En pakkeløsning er således minimum to ud af de tre nævnte produkter sammensat til én pris. Ring til os og hør mere 82303222.

 

 

"Ingen ejerskifteforsikring uden en tilstandsrapport"

Vi dækker hele Danmark

Energihuset Danmark har rødder og kontor i Rødovre, hvor der sidder administrativt personale klar til at betjene vores kunder i hele landet. Samtidig har vi energikonsulenter og bygningssagkyndige, der kører ud fra vores kontor eller fra hjemmearbejdspladser i lokalområderne, så vi hurtigst muligt kan udføre alle opgaver.

Alt er systematiseret således at ordremodtagelsen altid betjenes af det samme administrative personale så energikonsulenterne og de bygningssagkyndige kan koncentrere sig om at udarbejde dine rapporter.

 

Sæt til salg nu - og få dine rapporter finansieret

Når huset skal sælges, ved vi, at det nogle gange kan være svært at få plads til omkostningerne til Energimærke, Tilstands- og el-rapport i den daglige økonomi. For at gøre det nemmere at komme i gang med salget, har vi etableret en løsning så du nu kan få dine rapporter finansieret.

Tilstandsrapport og ejerskifteforsikring

 

Beskikket bygningssagkyndig udfører tilstandsrapport

 

Hvem laver tilstandsrapporten?

Tilstandsrapporten og energimærket bliver udført af den samme person.

Alle vores konsulenter er nemlig både beskikkede bygningssagkyndige og energikonsulenter, så de er kvalificerede til at stå for begge dele.

Eleftersynet udføres af en en autoriseret elinstallatør.

Rækkehuse med energimærkerne i forgrunden

 

Intet hussalg uden gyldigt energimærke

Alle enfamiliehuse over 60 kvadratmeter skal have et gyldigt energimærke, før de bliver sat til salg.

Energimærket påviser konkrete steder ved din bolig, der kan energioptimeres. Rapporten angiver, hvor meget du kan spare både i kroner og øre og på CO2-kontoen ved at få udført de anbefale ændringer. Energimærket kan derfor også være en god begyndelse, når man tænker i at renovere sit hus. Nybyggede huse skal i øvrigt altid have et gyldigt energimærke inden det tages i brug. Læs mere om energimærket som indgår i vores pakkeløsning her.

Elinstallatør udfører en el-rapport i privat hjem

 

Hvem laver eleftersynet?

Eleftersynet udføres af en en autoriseret elinstallatør. Elrapporten blev indført i 2012, som en separat del af en tilstandsvurdering på en ejendom. Elektrikeren går ejendommens elinstallationer igennem og laver en elrapport, som afleveres sammen med tilstandsrapporten.

Konsulent hjælper kunde med at udføre en ejerskifteforsikring

 

Ingen ejerskifteforsikring uden en tilstandsrapport

Uden en ejerskifteforsikring på det hus eller den villalejlighed, du sælger, risikerer du at skulle hæfte for skjulte fejl og mangler i op til 10 år efter boligsalget.

Ejerskifteforsikringen baseres på, at du får udarbejdet en tilstandsrapport og et el-eftersyn på ejendommen. 

Solskin og have ved et solgt hus

 

Fra tilstandsrapport til ejerskifteforsikring

Så snart en sælger har modtaget tilstandsrapport og elrapport på sin bolig, har denne mulighed for at finde frem til et forsikringsselskab, der kan give et tilbud på ejerskifteforsikring. Den kommende køber præsenteres for dette tilbud. Hvis denne accepterer tilbuddet, deles udgifterne til ejerskifteforsikringen med 50 procent til hver. Køber kan også vælge et dyrere tilbud fra et andet forsikringsselskab. Merudgiften hertil vil være på købers regning.

Villa hus som skal have udarbejdet en tilstandsrapport

 

Prisen på en tilstandsrapport

Priser på tilstandsrapporter kan variere meget. Energihuset Danmark tilbyder nogle af landets billigste priser på tilstandsrapporter. Vores priser er op til 5.000 kroner billigere end andre leverandører. Vi kan holde prisen på tilstandsrapporten så lav af 3 grunde:

 1. Vi kan lave tilstandsrapport og energimærkning ved kun ét besøg, fordi vores bygningssagkyndige også er energikonsulenter.
 2. Vi har bygningssagkyndige i alle egne af landet. Det sparer kørselsudgifter både for dig og for os.
 3. Vores effektive bookingsystem sikrer, at vi nemt og hurtigt kan producere tilstandsrapporten sammen med de to andre rapporter.

 

Ønsker du et uforpligtende tilbud?

Ring 8230 3222 eller send formularen.

8 trin til din tilstandsrapport

Her har du forløbet fra første kontakt med Energihuset Danmark til du har den færdige tilstandsrapport:

1

Du tager kontakt til os og sammen med vores booker, finder du en tid, som passer både dig og en beskikket bygningssagkyndig.

2

Inden huseftersynet udfylder du et sælgeroplysningsskema med dit Nem ID.

3

Mellem 2 og 5 dage efter bookingen kan huseftersynet finde sted.

4

Vores konsulent går huset igennem. Huseftersynet tager mellem 1 ½ og 2 timer.

5

Konsulenten udfører også sine observationer med henblik på tildeling af energimærket.

6

Den bygningssagkyndige skriver tilstandsrapporten.

7

Eleftersynet foretages.

8

2 til 6 dage efter huseftersyet får du tilsendt din tilstandsrapport sammen med elrapporten og energimærket plus et tilbud på ejerskifteforsikring.

 

FAQ om tilstandsrapporter, energimærker og el-rapporter

 

En tilstandsrapport har en gyldighed på et halvt år. Hvis liggetiden ved et hussalg er over et halvt år, vil det derfor være nødvendigt at få lavet en ny tilstandsrapport. El-installtionsrapporter er gældende i 12 måneder. Husets energimærke er gyldigt i 10 år.

 

En tilstandsrapport er en professionel og neutral gennemgang af boligens synlige skader. Huseftersynet er frivilligt, men en tilstandsrapport er en forudsætning for, at køber kan tilbydes en ejerskifteforsikring.

Når du får din tilstandsrapport, vil du se, at den er opdelt i to. Den indeholder dels en beskrivelse af det generelle ved den hustype, som dit hus falder ind under, og dels selve tilstandsrapporten, som beskriver fejl og mangler ved huset. Tilstandsrapporten afleveres sammen med elrapport og energimærke.

GRÅ – mindre alvorlige skader
Skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.

GUL – alvorlige skader
Skader ved bygningsdelen, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på længere sigt.
Dette svigt kan medføre skader på andre bygningsdele

RØD – kritiske skader
Skader ved bygningsdelen, som allerede har medført eller vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på kort sigt. Dette svigt kan medføre eller kan allerede have medført skader på andre bygningsdele.

? – mulige skader
Forhold ved bygningsdelen, som bør undersøges for at afklare, om det er en skade. Det kan være en kritisk eller en alvorlig skade. Vælger du at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer du selv risikoen.

Rapporterne vil være indberrettet og dig i hænde senest 7 arbejdsdage fra besigtigelsesdagen.

 

I forbindelse med et hussalg er det lovpligtigt, at der foreligger et gyldigt energimærke på ejendommen, inden den sættes til salg. 

Tilstandsrapport og el-installationsrapport er ikke lovpligtige. De begrænser sælgers ansvar for fremtidige fejl og mangler og er nødvendige for at få tilbud på ejerskifteforsikring.

Ja, det kan man. Dog vil prisen stige med 2.150,00 kr. inkl. moms, idet konsulenten skal ud og besigtige boligen 2 gange.

Har du ikke fået solgt huset, inden tilstandsrapporten udløber, skal der laves en ny. I den forbindelse er der 2 muligheder hos Energihuset Danmark.

1. Har man købt en pakkeløsning med tilstandsrapport i, og man henvender sig, når den er udløbet, vil en fornyelse af tilstandsrapporten koste 3.699,00 kr. inkl. moms.

2. Man kan også vælge at betale 1.050,00 kr. inkl. moms ved bestilling af pakkeløsningen. Dermed har man en form for forsikring, der gør, at man ikke skal betale yderligere ved første fornyelse af tilstandsrapporten. Man skal dog betale et gebyr på 403 kr. til staten for indberetning af tilstandsrapporten. Det er et krav ved denne løsning, at man gør brug af fornyelsen inden udløb af den første rapport.

Ja, det kan man. Inden man bestiller en decideret tilstandsrapport, kan man få en konsulent ud, der udfører en kladde til en tilstandsrapport. Denne rapport vil ikke blive indberettet, og man kan bruge den til at udbedre evt. skader og mangler, inden man bestiller den endelige tilstandsrapport.

Denne løsning koster 2.000,00 kr. inkl. moms.

Man kan kun købe denne ydelse i forbindelse med køb af en tilstandsrapport eller en pakkeløsning indeholdende en tilstandsrapport.

Nej. Alle vores konsulenter er uddannet til at lave rapporterne og er i den forbindelse underlagt en række krav med hensyn til bl.a uddannelse, erfaring og forsikring.

 

K1 - mindre alvorlig skade. K2 - alvorlig skade. K3 - kritisk skade. Herudover opereres der i tilstandsrapporter med yderligere tre anmærkninger:

 • IB - ingen bemærkninger
 • K0 - kosmetiske skader
 • UN - undersøges nærmere

Ved dokumentation for lavere priser end Energihuset Danmark, vil prisen nedsættes til den dokumenterede pris.

Krav for at anvende prisgarantien er, at det ikke er et enkeltstående tilbud, men en fast pris på en pakkeløsning, der har været annonceret i medierne, på nettet eller aviser i en periode på mindst 14 dage eller længere.

For at benytte sig af prisgarantien påhviler det kunden selv at fremkomme med dokumentation på den lavere pris.

Prisgarantien gælder fra aftaletidspunktet og 8 dage frem.

 

Hvad betyder symbolerne i tilstandsrapporten?

Formatet på tilstandsrapportene blev ændret den 1. oktober 2020. Her følger en kort introduktion af den nye opbygning af rapporterne. Skader vurderes ud fra, hvor alvorlige de er, og hvor hurtigt de kan få konsekvenser for bygningen eller bygningsdelen. Der indgår ikke nogen økonomiske forhold i vurderingen af skaderne. Her kan du hente en PDF, der sammenligner de gamle og nye tilstandsrapporter og el-rapporter.

 

Symboler i Tilstandsrapporten.
KLIK HER for at se eksempel på Tilstandsrapport.

Mindre alvorlige skader symbolet i tilstandsrapporten

GRÅ – mindre alvorlige skader
Skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.

Alvorlige skader symbolet i tilstandsrapporten

GUL – alvorlige skader
Skader ved bygningsdelen, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på længere sigt.
Dette svigt kan medføre skader på andre bygningsdele

Kritiske skader symbolet i tilstandsrapporten

RØD – kritiske skader
Skader ved bygningsdelen, som allerede har medført eller vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på kort sigt. Dette svigt kan medføre eller kan allerede have medført skader på andre bygningsdele.

Mulige skader symbolet i tilstandsrapporten

? – mulige skader

Forhold ved bygningsdelen, som bør undersøges for at afklare, om det er en skade. Det kan være en kritisk eller en alvorlig skade. Vælger du at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer du selv risikoen.

 

Symboler i EL-rapporten.
KLIK HER for at se eksempel på EL-rapport.

Risiko for stød symbolet i el-rapporten

GUL – risiko for stød
Ulovlige elinstallationer, der indebærer risiko for elektrisk stød.

Risiko for brand symbolet i el-rapporten

RØD – risiko for brand
Ulovlige elinstallationer, der indebærer risiko for brand.

Undersøges nærmere symbol i el-rapporten

? – undersøges nærmere
Forhold ved elinstallationerne, der bør undersøges nærmere for at afklare, om der er en fejl. Det kan være en fejl med risiko for brand eller stød, og derfor bør du undersøge forholdet nærmere. Hvis du vælger at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer du selv risikoen.

Forbudssymbolet i el-rapporten

FORBUDSSYMBOL – ulovlige elinstallationer
Elinstallationer, der ikke lever op til de standarder og lovkrav, der gjaldt, da installationen blev udført.

 

Hvad betyder K1, K2 og K3 i de gamle tilstandsrapporter?

En tid endnu vil der være huse til salg, hvor tilstandsrapporten og el-rapporten er i det gamle format. Her har du en kort forklaring på, hvordan du skal læse det gamle format på rapporter. KLIK HER hvis du vil se en sammeligning af formaterne på de gamle og nye rapporter.

IB - Ingen Bemærkninger

Så er alt i orden. Den bygningssagkyndige har ikke fundet nogen fejl ved den bygningsdel, der omtales.

 

 

K0 - Kosmetiske skader

Der er Ikke noget alvorligt at bekymre sig om. Det drejer om mindre forhold, der sagtens kan ordnes. De kosmetiske fejl har ingen indvirkning på bærende konstruktioner og husets generelle tilstand.

 

K1 - Mindre alvorlige skader

Disse skader har ikke nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.

 

 

 

K2 - Alvorlige skader

Dette kan indebære, at bygningsdelen risikerer at svigte i en ikke alt for fjern fremtid. Dette vil dog ikke have indflydelse på bygningens øvrige dele.

 

 

 

K3 - Kritiske skader

Denne type skader kan ligesom ved K2 svigte inden for en overskuelig fremtid. I dette tilfælde kan det også have indvirkning på bygningens øvrige dele.

 

 

UN - Undersøges nærmere

Dette er forhold, som den bygningssagkyndige ikke kunne drage en endelig konklusion på under huseftersynet. Det er et forhold, som bør undersøges nærmere. Hvis bygningsdelen svigter efter et hussalg uden at være blevet undersøgt nærmere, hæfter køber for det.

 

 

Klar til Danmarks billigste rapporter?

Ring 8230 3222

Hvem er Energihuset Danmark?

Energihuset Danmark er en af landets førende virksomheder, der udfører tilstandsrapporter, energimærkninger og el-installationsrapporter i hele landet. Virksomheden startede i 2011 og har udmærket sig med lave priser i branchen, da der ikke forekommer nogle former for mellemled i handlen mellem den private forbruger og virksomheden.

 


 

Vores specialister

 Alle rådgivere, der er tilknyttet Energihuset Danmark, har en baggrund som enten ingeniører, arkitekter, bygningskonstruktører eller håndværkere. De er godkendt af staten inden for de ordninger, som rapporterne er underlagt.

De betegnes som energikonsulenter og beskikkede bygningssagkyndige efter beståede kurser, som netop er et krav for at udføre nævnte rapporter.

Derudover er Energihuset Danmark ISO 9001 certificeret, hvilket også er et krav.

 

ENERGIHUSET DANMARK

Tørringvej 7, 2. th.

2610 Rødovre

Tel. 82 30 32 22

CVR: 33510934

Kontakt os

Skriv til os, og vi kontakter dig hurtigst muligt om din opgave.

Covid19 retningslinjer for Energihuset Danmark

I Energihuset Danmark har vi løbende indarbejdet sundhedsstyrelsens anbefalinger i vores processer og følger udviklingen. Som kunde vil du derfor opleve normal drift og leveringstider ved bestilling.