Skip to the content

Andre produkter til andels- og ejerforeninger

Vi kan assistere bestyrelsen med bygherrerådgivning når I f.eks. skal udføre nogle af de forbedringsforslag der er opsummeret i energimærket eller står med andre byggeprojekter i foreningen, hvor I ønsker en bygningssagkyndig som jeres uvildige rådgiver.

Kontakt os

 

  Jeg vil gerne kontaktes telefonisk
  Jeg vil gerne kontaktes på e-mail

 

 

Tilsyn ved byggeprojekter

Ved renoveringer, udbygning og lign. kan det med fordel betale sig at have en tilsynsførende med på opgaven.

Fra start kan Energihuset Danmarks bygningssagkyndige udforme byggeansøgninger, udbudsmaterialer og til sidst være med til at udvælge den rette entreprenør til opgaverne og naturligvis føre tilsynet med opgaven, når denne igangsættes.

Ideen med at anvende en byggesagkyndig til at føre tilsyn, er netop en uvildig person, der varetager jeres interesser i forhold til hele opgaven, og som teknisk vidende er i stand til at tilse kvaliteten af det leverede arbejde fra entreprenørens side.

 

Bygherrerådgivning

I forbindelse med nybygninger, om-/tilbygninger eller renoveringer, kan Energihuset Danmark ApS bidrage med bygherrerådgivning, såvel på det energiøkonomiske område som det mere praktiske område, som omfatter kontraktgennemgang, projektering, grundlag for tilbudsindhentning eller f.eks. byggetilsyn.

Ved at inddrage Energihuset Danmark ApS tidligt i projekteringsfasen, vil I f.eks. kunne få fokus på energien fra starten og vælge nogle løsninger, som vil kunne spare penge på den lange bane.

 

Energiscreeninger

Få et komplet overblik over ejendommens energiforbrug, svage sider og hvor der er mulighed for at udføre rentable energibesparelser.

Som ved et energimærke, får man rentable forslag til forbedringer, så man kan nedbringe udledningen af CO2 og samtidig nedsætte varmebehovet.

Energiscreeningen kan foretages forud for et energimærke, så man får mulighed for at udføre f.eks. de mest rentable forslag, inden der udarbejdes et energimærke, så energimærket kan blive så godt som muligt.

Et godt energimærke øger værdien af din bolig og gør den ofte nemmere at sælge.