Skip to the content

Tilstandsrapport til andelsboliger

Skal du købe eller sælge en andelslejlighed, så er der en vis sandsynlighed for, at ordet “tilstandsrapport” er dukket op i hovedet. Skal du bruge en tilstandsrapport til andelsboliger? Det korte svar er nej. I udgangspunktet bruger man ikke tilstandsrapporter ved køb og salg af andelsboliger.

I stedet får de fleste andelsforeninger udviklet en såkaldt vedligeholdelsesplan for hele ejendommen, der ligesom tilstandsrapporter på andelsboliger giver læseren et overblik over ejendommens tilstand.

Herunder kan læse mere om reglerne for tilstandsrapporter til andelsboliger, hvorfor de ikke bruges ved køb og salg af andelslejligheder og hvorfor en vedligeholdelsesplan er en god investering for enhver andelsforening.

Kontakt os

Skriv til os, og vi kontakter dig hurtigst muligt om din opgave.

  Jeg vil gerne kontaktes telefonisk
  Jeg vil gerne kontaktes på e-mail

Køb en samlet andelspakke med vurderingsrapport til din andelsbolig

Hos Energihuset Danmark kan du få en samlet andelspakke med vurderingsrapport, VVS- og El-tjek fra kr. 6.995, så du kan få den bedste pris for din andelsbolig. Det er som regel sælger, der betaler for vurderingsrapport, men det kan også være noteret i vedtægterne, at sælger og køber deler udgifterne.

Skal du bruge en tilstandsrapport ved køb og salg af andelslejligheder?

Det korte svar er nej. Da salg af andelsboliger ikke er indordnet huseftersynsordningen, er der ingen regler omkring tilstandsrapporter ved salg af andelsboliger. Det, man kunne kalde en tilstandsrapport til andelsboliger, er en vurderingsrapport, der vurderer lejlighedens stand herunder forbedringer og mangler, der samlet er med til at fastsætte prisen.


Hvorfor bruger man ikke tilstandsrapporter til andelsboliger?

Når man ejer en andelsbolig, er ejerskabet tilknyttet en del af hele andelsforeningens ejendom. Derfor vil en tilstandsrapport skulle udarbejdes for hele ejendommen, hvilket er dyrt og dermed sjældent gennemføres.

I stedet får man udarbejdet en drift- og vedligeholdelsesplan for hele andelsforeningen, som sælger har pligt til at udlevere til køber, hvis den foreligger. Drift- og vedligeholdelsesplanen er kort sagt en slags køreplan for vedligeholdelsesopgaver i foreningen, som i sin simpleste form giver overblik over, hvad der bør laves, hvornår og hvad det skal koste. Den er derfor en forudsætning for en fornuftig økonomisk planlægning og løbende renovering og udbedring af skader på ejendommen.

Da man almindeligvis ikke får udarbejdet tilstandsrapporter ved salg af andelsboliger, tegner man heller ikke ejerskifteforsikringer.

Ønsker du et uforpligtende tilbud?

Ring 8230 3222 eller send formularen

Derfor er vedligeholdelsesplanen vigtig

Mange andelsforeninger har ikke fået lavet en drift- og vedligeholdelsesplan for ejendommen, hvilket kan give store økonomiske problemer, når pludseligt opståede skader skal dækkes af de eksisterende ejere i foreningen.

Der er derfor mange gode grunde til at foreslå din forening at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan for ejendommen, der sikrer foreningen en sundere økonomi og bedre salgsgrundlag for de enkelte lejligheder.

En grundig drifts- og vedligeholdelsesplan hjælper med at fastsætte fællesudgifterne på et realistisk grundlag med udgangspunkt i det løbende vedligeholdelsesarbejde på ejendommen. Den indeholder grundige indendørs og udendørs undersøgelser af bygningens synlige dele og installationer på fællesarealer.

Alle bemærkninger, risikovurderinger samt forslag til udbedringer bliver rapporteret i planen, der således danner udgangspunkt for et finansielt og tidsmæssigt overblik over ting som tag- og facaderenoveringer, opsætning af altaner og vinduesudskiftninger.

Er tilstandsrapporten lovpligtig ved salg af andelsbolig?

I Andelsboligloven § 6 noteres det at: "Den, der overdrager en andel i en andelsboligforening, hvor der til andelen er knyttet retten til bolig, skal inden aftalens indgåelse udlevere dokumenter og nøgleoplysninger om andelsboligforeningen og andelsboligen til erhververen.

Disse dokumenter indbefatter det senest udarbejdede energimærke for ejendommen samt vedligeholdelsesplanen, hvis den er udarbejdet. Derudover skal sælger udlevere andelsbeviset, andelsboligforeningens seneste referater fra seneste ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger samt seneste års budget og årsregnskab. Mange andelsforeninger har også en husorden, som gerne skal overdrages til køber.

Hvem skal betale for en tilstandsrapport til andelsbolig?

En andelsforening kan godt vedtage på en generalforsamling at få udarbejdet en tilstandsrapport for hele ejendommen, hvis det vurderes som værdifuldt for hele foreningen. En sælger af andelsbolig er for så vidt også i sin ret til at få udarbejdet en tilstandsrapport, som vedkommende selv betaler.

En tilstandsrapport for en enkelt lejlighed og den dertilhørende ejendom tilgodeser dog primært en enkelt sælgers behov, hvilket gør den meget usædvanlig i modsætning til vedligeholdelsesplanen, der som bekendt kommer alle andelsejere gode.

Hvis ikke der foreligger en opdateret energimærkning, kan sælger af en andelsbolig godt kræve, at foreningen får den udarbejdet på foreningens regning, da den er lovpligtig. Et energimærke har ydermere en gyldighed på 10 år, hvilke giver mange ejere mulighed for at benytte den ved salg.

Få kompetent hjælp til vurderingsrapport på andelsboliger

Alle vores tilknyttede rådgivere i Energihuset Danmark kommer fra en baggrund som enten ingeniører, arkitekter, bygningskonstruktører eller håndværkere. De er godkendt af staten inden for de ordninger, som rapporterne er underlagt. De har bestået de kurser, der kræves for at udføre nævnte rapporter, og de betegnes derfor som energikonsulenter og beskikkede bygningssagkyndige. De er derfor kompetente til at udarbejde en vurderingsrapport på din andelsbolig.

Har du spørgsmål, så er vores digitale kundeservice er tilgængelig hele døgnet. Du kan derfor nemt og hurtigt kan få status på din igangværende opgave eller svar på spørgsmål til din faktura.

Klar til Danmarks billigste rapporter?

Ring 8230 3222

Vi dækker hele Danmark

Energihuset Danmark har rødder og kontor i Rødovre, hvor der sidder administrativt personale klar til at betjene vores kunder i hele landet. Samtidig har vi energikonsulenter og bygningssagkyndige, der kører ud fra vores kontor eller fra hjemmearbejdspladser i lokalområderne, så vi hurtigst muligt kan udføre alle opgaver.

Alt er systematiseret således at ordremodtagelsen altid betjenes af det samme administrative personale så energikonsulenterne og de bygningssagkyndige kan koncentrere sig om at udarbejde dine rapporter.

 

ENERGIHUSET DANMARK

Tørringvej 7, 2. th.

2610 Rødovre

Tel. 82 30 32 22

CVR: 33510934

Kontakt os

Skriv til os, og vi kontakter dig hurtigst muligt om din opgave.

  Jeg vil gerne kontaktes telefonisk
  Jeg vil gerne kontaktes på e-mail