Skip to the content

Energimærkning af store ejendomme, flerfamiliehuse og erhvervsejendomme

Stort energimærke

Store ejendomme kræver et stort energimærke. Dette energimærke kan kun udstedes af energikonsulenter med en særlig tillægsuddannelse, og det er flere af vores energikonsulenter i besiddelse af.

Udfyld formularen her på siden, så vil vi hurtigt sætte en aftale i stand med en af vores medarbejdere.

Kontakt os

Skriv til os, og vi kontakter dig hurtigst muligt om din opgave.

  Jeg vil gerne kontaktes telefonisk
  Jeg vil gerne kontaktes på e-mail

Sådan er forløbet

BOOKING

Book en tid til et stort energimærke hos Energihuset Danmark. Vi råder over den type af energikonsulenter, der kan udarbejde og udstede et stort energimærke. Inden vi går i gang skal vi nogle gange have til sendt tegninger på ejendommen/ejendommene samt det aktuelle varmeregnskab.

BESIGTIGELSE

Besigtigelsen af ejendommen kan foretages af energikonsulenten på egen hånd. Konsulenten skal have adgang til kælder og loft. Hvis det drejer sig om et flerfamiliehus eller en udlejningsejendom, vil det også være en fordel, hvis energikonsulenten kan få adgang til en lejlighed eller to.

RAPPORT

Herefter vil energikonsulenten udarbejde sin rapport, som du vil få tilsendt i løbet af ca. en uge. Energikonsulenten vil også indrapportere til Energitilsynet, at den pågældende ejendom har opnået det såkaldte store energimærke (Energimærke Erhverv). En El-rapport er i øvrigt ikke en del af et stort energimærke.

Serviceopkald

Vi ringer til dig og følger op på forløbet, efter du har modtaget dine rapporter.

Ønsker du et uforpligtende tilbud?

Ring 8230 3222 eller send formularen

Hvad er et stort energimærke?

Stort energimærke er en betegnelse, som vi bruger i Energihuset Danmark, fordi det er den, der er mest dækkende.

Et stort energimærke er en energicertificering, der er standard ved mange store eller større ejendomme Andre steder vil du høre, at man fx kalder det Energimærke Erhverv.

Et stort energimærke udføres af en energikonsulent med certifikat til at udføre energimærkning af ejendomme der er større end 500 m2.

Hvem har brug for et stort energimærke?

Et stort energimærke er relevant for ejere og administratorer af disse ejendomme:

  • Administratorer af store ejendomme, flerfamiliehuse og erhvervsejendomme
  • Bestyrelser i andels- og ejerforeninger
  • Ejere af udlejningsejendomme
  • Ejere af erhvervsejendomme

 

Stort energimærke til hjørnebygning

Energimærke Erhverv - hvornår?

Når en bygning skal sælges, udlejes eller overdrages, er det et lovkrav, at den - med nogle ganske få undtagelser - skal have et et gyldigt energimærke. Det gælder også for de større ejendomme, som et stort energimærke dækker. Et energimærke har en varighed på 10 år.

Et stort energimærke er særligt relevant ved bestemte forhold inden for bygningsvedligeholdelse og ejendomshandel. Følg de tre links herunder og læs mere om, hvordan Energihuset Danmark kan hjælpe dig med specialrådgivning på følgende tre områder.

Energikonsulent 2 - eksperter i store ejendomme

Der findes to grader inden for uddannelse til energikonsulenter. Alle energikonsulenter har taget det grundlæggende kursus, der kvalificerer dem til at foretage energimærkning af enfamiliehuse. Denne uddannelse kaldes også for “Energikonsulent 1”.

Dertil kan energikonsulenten tage en overbygning, der ofte kaldes for “Energikonsulent 2”. Det er den videreuddannelse, der er en forudsætning, hvis en konsulent skal vurdere energieffektiviteten ved flerfamiliehuse samt erhvervs- og kontorbygninger. Det er udelukkende disse konsulenter, der kan tildele et stort energimærke efter besigtigelse og vurdering af den pågældende type ejendomme.

Energihuset Danmark er en stor, landsdækkende virksomheden med mange tilknyttede energikonsulenter. Adskillige af disse konsulenter har også tillægsuddannelsen. Derfor er det altid mulig for os hurtigt at finde en kvalificeret medarbejder, der kan energivurdere din ejendom med henblik på erhvervelse af det store energimærke.

Energimærke med prisgaranti

Hos Energihuset Danmark kan du altid få prisgaranti. Repræsenterer du en boligforening, eller har brug for et stort energimærke til en erhvervsejendom? Vi giver dig gerne et uforpligtende tilbud på energimærkning.

Energimærkets betydning ved køberrådgivning

Det vigtigste formål ved et energimærke/stort energimærke er, at den skal give nøje indsigt i ejendoms aktuelle energitilstand. Energimærket er derfor også en et vigtigt redskab i forbindelse med køberrådgivning , som Energihuset Danmark er eksperter i.

 

Når vores medarbejdere i Energihuset Danmark foretager en køberrådgivning for en kunde, så studerer vi altid energirapporten med særlig stor interesse. Det gælder også rapporten til det store energimærke. En kernefunktion i energimærket/stort energimærke er, at den skal beskrive svaghederne ved bygningen, og dermed de besparelsesmuligheder, der kan opnås ved en energisanering.

 

Mange kommende ejendomskøbere kan have vanskeligt ved at forstå og fortolke detaljerne i en energimærkerapport. Med assistance fra en køberrådgiver kan du få forklaret og udregnet alle de udgifter og udfordringer, som kan blive dine, hvis du køber den pågældende ejendom.

 

 

Drifts- og vedligeholdelsesplan

En central del af energimærkningen er forslag til forbedringer, som kan lede til energibesparelser på ejendommen. Rapporten indeholder beregninger af, hvilke energiforbedringer, som kan svare sig med henblik på besparelse i kroner og øre og i CO2-emission.

 

Derfor er et stort energimærke et godt springbræt til udarbejdelsen af en drifts- og vedligeholdelsesplan. Det er et krav, at der skal eksistere en drifts- og vedligeholdelsesplan for de fleste af ejendomme, hvor et stort energimærke er påkrævet.

 

 

 

Bygningspuljen prioriterer energimærkning

Et gyldigt stort energimærke er på det seneste blevet ekstra værdifuld. Der er fra offentlig side stor opmærksomhed på at få minimeret energiforbruget og CO2-udledningen i Danmark. Den nyoprettede Bygningspulje har dette som sit primære formål. Via tilskud til borgere og boligejere skal Bygningspuljen medvirke til at reducere energiforbruget.

 

Bygningspuljen er langtfra kun forbeholdt ejere af enfamiliehuse. Det er der måske nogen, der kunne fristes til at tro på baggrund af, hvor meget parcelhuse og lignende fylder i mediebilledet, når talen er om Bygningspuljen.

 

Bygningspuljen kan OGSÅ ansøges af udlejere og ejere af kontor- og erhvervsejendomme samt flerefamiliehuse. Ved denne type ejendomme er det et stort energimærke, der skal erhverves. Med et stort energimærke i hånden kan der søges om tilskud til energiforbedringer via Bygningspuljen.

 

Få mere at vide:

Ring 8230 3222

Vi dækker hele Danmark

Energihuset Danmark har rødder og kontor i Rødovre, hvor der sidder administrativt personale klar til at betjene vores kunder i hele landet. Samtidig har vi energikonsulenter og bygningssagkyndige, der kører ud fra vores kontor eller fra hjemmearbejdspladser i lokalområderne, så vi hurtigst muligt kan udføre alle opgaver.

Alt er systematiseret således at ordremodtagelsen altid betjenes af det samme administrative personale så energikonsulenterne og de bygningssagkyndige kan koncentrere sig om at udarbejde dine rapporter.

 

ENERGIHUSET DANMARK

Tørringvej 7, 2. th.

2610 Rødovre

Tel. 82 30 32 22

CVR: 33510934

Kontakt os

Skriv til os, og vi kontakter dig hurtigst muligt om din opgave.

  Jeg vil gerne kontaktes telefonisk
  Jeg vil gerne kontaktes på e-mail