Skip to the content

Kom fremtiden i forkøbet med en drifts- og vedligeholdelsesplan fra Energihuset Danmark.

Drifts- og vedligeholdelsesplan

Med en drifts-og vedligeholdelseplan fra os får du et sikkert overblik over de vedligeholdelsesarbejder, du har i vente på din ejendom. Samtidig får du et konkret redskab til at prioritere arbejdet med vedligeholdelsen af ejendommen.

Kontakt os

Skriv til os, og vi kontakter dig hurtigst muligt om din opgave.

  Jeg vil gerne kontaktes telefonisk
  Jeg vil gerne kontaktes på e-mail

 

   

Vedligeholdelsesplaner til alle typer ejendomme

Andelsforeninger og ejerforeninger

Udlejningsejendomme

Kontor- og erhvervsejendomme

 

Kort over Danmark i grå farver

 

Hurtig og landsdækkende

Kontakt Energihuset Danmark pr. mail eller telefon. Vi arrangerer hurtigt en besigtigelse af ejendommen af en byggesagkyndig certificeret til at udfærdige drifts- og vedligholdelsesplaner i alle størrelser. Vi er en landsdækkende virksomhed, så der er aldrig langt fra din ejendom til en af vores kvalificerede medarbejdere.

Andelsboliger på Frederiksberg

 

Vedligeholdelsesplan for andelsforening og ejerforening

Vi udfører vedligeholdelsesplaner både for små og store andelsforeninger og ejerforeninger. Insatsen bliver skaleret efter foreningens størrelse og økonomi. Vi har mange års erfaring i at indgå i en tæt dialog med bestyrelsens repræsentanter under udarbejdelsen af drifts- og  vedligeholdelsesplanen. Vi ved at forsikringselskaberne stiller større og større forventninger til at der findes en D&V plan, og at den løbende vedligeholdelse kan dokumenteres. Læs mere om vores særlige 3-i-én andelspakke med vurderingsrapport VVS-tjek og eltjek her

Boligblok som skal have udarbejdet en el-rapport

  

Lovpligtig vedligeholdelsesplan for udlejningsejendomme

Det er et lovkrav, at der skal foreligge en drifts- og vedligeholdelsesplan. Det påhviler ejendommen ejers at opdatere denne plan årligt. Det stilles derfor i udlejningsejendomme særlige krav til en dynamisk vedligeholdelsesplan, så de udførte vedligeholdelelsesarbejder løbende kan ajourføres i drifts- og vedligholdelsesplanen. Dette har vores bygningssagkyndige altid skærpet opmærksomhed på.

Energihuset Danmarks hovedkontor i Rødovre

 

Drifts- og vedligeholdelseplan til kontor- og erhvervsejendomme

Undgå overraskelser og opnå overblik over udgiftskravene til vedligeholdelse af erhvervsejendomme og kontorbygninger. Energihuset Danmarks bygningssagkyndige har stor erfaring i at udarbejde drifts- og vedligeholdelsesplaner til alt fra mindre produktionsenheder til større fabriksanlæg og fra forholdsvis beskedne kontorbygninger til store komplekse kontorhoteller.

 

Sådan læser du drifts- og vedligeholdelsesplanen

Vores drifts- og vedligeholdelsesplaner er meget enkle at læse og afkode. I vores rapport vil du hurtigt kunne danne dig et overblik over vores vurdering af alle ejendommens bygningsdele. Det kan du gøre ud fra 4 parametre:

 

Prioritering af vedligeholdelsesarbejdet

Hvornår trænger de forskellige af ejendommen bygningsdele til at blive vedligeholdt? Det kan være “nu”, om 1-2 år eller og op til 10 år - eller senere

 

 

Interval af vedligeholdelsen

Hvor ofte skal vedligeholdelsen af de forskellige bygningsdelene finde sted? Det kan være alt fra kvartalsvis til hvert tiende år.

 

 

 

Bygningsdelenes tilstand

Hvad er den aktuelle tilstand på bygningsdelen ved tidspunktet for udfærdigelsen af drifts- og vedligeholdelsesplanen? Her anvender vi en farveskala, der går fra grøn til rød. 

 

 

Prisestimater

Hvad vil det koste at udføre reparationen eller genoprettelsen i henhold til drifts- og vedligeholdelelsesplanen? Vi angiver et prisestimat inden for et interval. 

 

 

Sådan bliver drifts- og vedligeholdelsesplan til

 

Høj bygning som skal have en konsulent til drift og vedligeholdelse

Få mere at vide 

 

Ring 8230 3222

1

Efter indgåelse af aftale modtager Energihuset Danmark de nødvendige dokumenter på ejendommen. En del af disse kan vi selv rekvirere digitalt. De øvrige giver klienten os adgang til, eller de bliver tilsendt.

2

En af vores byggesagkyndige certificeret i at udføre drifts- og vedligeholdelsesplaner kommer på besøg og foretager en inspektion af ejendommen. Under denne rundering gennemgås alle bygningsdele grundigt.

3

Ved bestilling af en drifts- og vedligeholdelsesplan kan opdragsgiveren tilvælge forskellige ydelser som for eksempel droneinspektion af tag eller kloakeftersyn med TV.

4

Et almindeligt standardeftersyn tager fra mellem 2 og 3 timer og op til en dag. I særlige tilfælde, når det drejer sig om større ejendomme, kan besigtigelsen udstrække sig over et par dage.

5

Vores byggesagkyndige udfærdiger en rapport, hvor vi vurderer hvilke bygningsdele, der kræver akut opmærksom, og hvilke bygningsdele ejeren/ejerne/andelshaverne aktuelt ikke behøver at skænke stor opmærksomhed med hensyn til vedligeholdelsen.

6

Rapporten indeholder altid et prisoverslag over, hvad det for de enkelte bygningsdeles vedkommende vil koste at udbedre eller forebygge skader på ejendommen eller huset.

 

"Få overblik over ejendommen med en  Drifts- og vedligeholdelsesplan"

 

 

 

Det omfatter drift- og vedligeholdelsesplanen

Den byggesagkyndige gør sig grundige observationer af alle relevante bygningsdele, både indendørs og udendørs og såvel af synlige som skjulte installationer. Vi noterer vores bemærkninger, risikovurderinger og forslag til udbedringer i vores rapport.

Her er et overblik over en stor del af de bygningsdele, vi vurderer i drifts- og vedligeholdelsesplanen.

 

 • Belægninger på gade- og gårdside
 • Sokler
 • Brandkamme og skorstene
 • Facade mod gade- og gårdside
 • Tagkonstruktion og tagbelægninger
 • Tagrender og nedløb
 • Yderdøre
 • Vinduer

 

 • Hovedtrappe
 • Bagtrappe
 • Afløb
 • Indvendige døre
 • El-installationer
 • Vandinstallationer
 • Dørtelefoner
 • Varmeanlæg
Konsulent hjælper kunde med at udføre en ejerskifteforsikring

 

Priser på drifts- og vedligeholdelsesplan

Prisen på en drifts-og vedligeholdelsesplan er individuel. Det er både størrelsen og bygningens kompleksitet, der bestemmer prisen. Tag kontakt til Energihuset Danmark, så vil vi hurtigt give dig en eksakt pris på udfærdigelse af en komplet drifts- og vedligeholdelsesplan. Det er uafhængigt af, om det drejer sig om en ejerforening, andelsforening, boligforening eller en erhvervsejendom. Vi vil hurtigt og præcist kunne angive, hvad opgaven kræver både med hensyn til besigtigelse af ejendommen og efterarbejde.

 

 

ENERGIHUSET DANMARK

Tørringvej 7, 2. th.

2610 Rødovre

Tel. 82 30 32 22

CVR: 33510934

Kontakt os

Skriv til os, og vi kontakter dig hurtigst muligt om din opgave.

  Jeg vil gerne kontaktes telefonisk
  Jeg vil gerne kontaktes på e-mail